Zasady wypożyczania zbiorów na zewnątrz:

 1. Czytelnikiem Oddziału Centrum (OCW9) może zostać każdy pracownik, doktorant i student PWr.

 2. Warunkiem korzystania z wypożyczeń bibliotecznych jest posiadanie konta bibliotecznego w Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej. 
   
 3. Składanie zamówień na wypożyczenie zbiorów odbywa się za pośrednictwem systemu komputerowego. Można tego dokonać w katalogu on-line (WebPAC) - dla pozycji, przy których widnieje przycisk „Zamówienie”. Czas realizacji zamówienia - ok. 30 min. Tabela z terminami odbioru zamówionych książek otwiera się podczas operacji składania zamówienia.

 4. Liczba wypożyczonych książek:

       - student PWr - 10 woluminów na okres 6 miesięcy
       - pracownik i doktorant PWr - 20 woluminów na okres 1 roku
       - rencista i emeryt PWr - 3 woluminy na okres 1 miesiąca 

 5. O terminach zwrotu książek decyduje bibliotekarz kierując się ich poczytnością. Bibliotekarz może poprosić o zwrot dzieła przed upływem ustalonego wcześniej  terminu zwrotu.

 6. Wypożyczanie zbiorów odbywa się wyłącznie komputerowo z elektroniczną legitymacją studencką lub kartą biblioteczną Centrum Wiedzy.

 7. Termin zwrotu zostanie przedłużony, o ile czytelnik ma uregulowane konto i nie zalega ze zwrotem książek. Nieterminowy zwrot wypożyczonych książek powoduje: 

       - zablokowanie konta, 
       - naliczenie kwoty za niedotrzymanie terminu zwrotu, 
       - nie wpisanie studenta przez Dziekana na kolejny semestr. 

 8. Należność za nieterminowy zwrot książek należy uiścić w Kasie PWr znajdującej się w Bud. A1 (godz. otwarcia: 10.00-14.00) lub przelewem na konto PWr. Kwota za nieterminowy zwrot zostaje anulowana po okazaniu bibliotekarzowi dowodu wpłaty.

  

Zasady udostępniania zbiorów na miejscu:

 1. Do Czytelni  wstęp mają użytkownicy po uprzednim pozostawieniu okryć wierzchnich, plecaków, toreb i innych akcesoriów w szatni.

 2. Korzystający z czytelni zostawia u dyżurującego bibliotekarza legitymację studencką lub doktoranta a pracownicy PWr i czytelnicy z zewnątrz - dowód tożsamości.

 3. Do książek i czasopism znajdujących się w czytelni użytkownicy mają wolny dostęp.

 4. Książki rozmieszczone są według działów.

 5. Przeczytane książki i czasopisma odkłada się na wózek.

 6. Książek i czasopism z lektorium nie wypożycza się.

 

Regulaminy i zarządzenia:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty