Strona główna | Programy międzynarodowe
 

Europejskie Programy Edukacyjne - student obywatel Europy!

 

Wydział Mechaniczno-Energetyczny oferuje swoim studentom moż­liwości wyjazdów stypendialnych, staży oraz praktyk w ramach programu edukacyjnego Unii Europejskiej - Erasmus+. W obszarze wymiany studenckiej oferujemy wyjazdy roczne lub semestralne na uczelnie wyższe znajdujące się m.in. w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Szwecji, Czechach czy Austrii.

 

Wykaz aktualnie obowiązujących umów bilateralnych - pobierz plik

 

Z oferty stypendialnej mogą skorzystać studenci po pierwszym roku studiów, legitymujący się dobrymi wynikami w nauce oraz znajomością języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym (poziom B2 lub B2E). Stypendia programu Erasmus+ są przyznawane w ramach jednego roku akademickiego i obejmują okres od trzech do dwunastu miesięcy. Przyznana kwota zależy od kraju, do którego student wyjeżdża i przeznaczona jest na pokrycie kosztów utrzymania za granicą, w tym kosztów zakwaterowania, podróży i kursów językowych. Stypendysta korzysta z wszelkich praw, jakie przysługują studentom goszczącej uczelni, jednocześnie nie traci statusu studenta Politechniki, a jego wyjazd w ramach programu LLP/Erasmus traktowany jest jako część programu studiów osoby wyjeżdżającej.

 

Więcej informacji na stronie: https://dwm.pwr.edu.pl/studia/

 

 

Wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+

 

Osoby zainteresowane udziałem w procesie rekrutacyjnym na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 proszone są o przesyłanie drogą e-mailową swoich zgłoszeń na adres: pawel.regucki@pwr.edu.pl

W zgłoszeniu proszę podać:

  • Imię i nazwisko, numer albumu,­
  • Aktualny stopnień i semestr studiów, kierunek oraz specjalność
  • Ocenę z języka obcego (zrzut z Edukacji) na poziomie B2E (B2.2) lub informację o posiadanym certyfikacie (skan). W przypadku braku oceny z języka na wymaganym poziomie, proszę podać język, z którego będzie zdawany egzamin w dniu 19.03.2016


Zasady punktacji dotyczącej tworzenia listy rankingowej studentów przy pierwszeństwie wyboru miejsc na uczelni partnerskich - pobierz plik

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych

dr Paweł Regucki

e-mail: pawel.regucki@pwr.edu.pl

Budynek D-2, pokój 4d

tel. 71 320 41 18

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty