Strona główna | Zajęcia pozalekcyjne
 

 

Kurs kriogeniki

W 2008 roku odbyła się pierwsza edycja kursu „The European Cryogenics Course”, którego organizatorami byli: Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Politechnika w Trondheim oraz Politechnika Wrocławska - Wydział Mechaniczno-Energetyczny. Taki skład partnerów wynika z faktu, że obecnie Polska jest jedynym europejskim producentem ciekłego helu, Norwegia posiada największe doświadczenia w technologiach związanych ze skroplonym gazem ziemnym LNG, natomiast w okolicy Drezna rozwijane są technologie wodorowe.


W kursie wzięło udział 31 studentów z ośmiu europejskich państw: Polski, Niemiec, Norwegii, Rosji, Bułgarii, Włoch, Danii, Czech. Głównym celem kursu było zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie kriogeniki wodorowej, helowej i gazu ziemnego zarówno od strony teoretycznej ale również praktycznej. Przeprowadzono trzy pięciodniowe sesje tematyczne: kriogenika wodorowa (na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie), kriogenika helowa (na Politechnice Wrocławskiej) oraz kriogenika gazu ziemnego (na Politechnice w Trondheim w Norwegii).

 

Podczas trwania kursu studenci mieli możliwość zdobywania wiedzy w najlepszych europejskich ośrodkach naukowych z danej dziedziny, zwiedzania przemysłowych instalacji kriogenicznych jak również nawiązania nowych znajomości, odwiedzenia ciekawych miejsc.


W 2009 roku przewidziano drugą edycję „The European Cryogenics Course”.

 


Szkoła Letnia

We wrześniu 2008 roku studenci naszego Wydziału mogli po raz pierwszy wziąć udział w Międzynarodowej Szkole Letniej organizowanej w ramach kursów intensywnych unijnego programu LLP/Erasmus. Razem ze studentami naszego Wydziału w szkole brali udział studenci Politechniki w Ostrawie (Czechy) oraz Politechniki w Koszycach (Słowacja), łącznie 30 studentów.


Program szkoły zawierał 12-dniowy cykl zajęć dydaktycznych obejmujący wszystkie formy kształcenia tj. wykłady, zajęcia laboratoryjne oraz projekty. Zrealizowany podczas szkoły materiał dydaktyczny, wykraczał poza standardowe programy nauczania, a studenci mieli możliwość pracy na specjalistycznych i zaawansowanych stanowiskach laboratoryjnych “Centrum odnawialnych źródeł energii” w Bielawie oraz Wydziału Mechaniczno-Energetycznego. Wiodącą tematyką szkoły były odnawialne źródła energii w aspekcie ograniczenia emisji CO2.


Nadrzędnym celem projektu Szkoły Letniej była integracja europejskich środowisk akademickich w rozwiązywaniu istotnych problemów energetycznych, wymiana doświadczeń z zakresu nowych technologii energetycznych i podnoszenie kwalifikacji absolwentów uczelni technicznych. Niewątpliwie ważnym aspektem szkoły była również możliwość pracy w międzynarodowym zespole i integracja kulturowa studentów z trzech zaprzyjaźnionych politechnik.

 

W dniach 1-13 września 2009 r. odbyła się druga edycja, a w dniach 1-12 września 2010 r. trzecia edycja  Szkoły Letniej pt. "Redukcja emisji CO2 poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na przykładzie Europy Centralnej w kontekście Polityki Energetycznej Unii Europejskiej".


Obecnie trwają prace nad kolejną edycją przewidzianą na lata 2011-2013. Projekt Jądrowej Szkoły Letniej pt. "Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa projektowania i eksploatacji elektrowni jądrowych w kontekście polityki energetycznej Unii Europejskiej"  będzie realizowany w Trnavie na Słowacji.

 

Więcej informacji o Międzynarodowej Szkole Letniej

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty