Menu
 
 
 
Strona główna | Współpraca międzynarodowa
 

Współpraca z przemysłem zagranicznym.

 

 

LP Temat Zleceniodawca Kierownik
1 „Simulation study of Helium release into the XFEL – tunel”
„Symulacja badania wycieku helu do tunelu akceleratora XFEL”,
umowa: Cooperation Agreement between DESY and WUT
Deutsches Elektronen - Synchrotron DESY, Hamburg, Niemcy prof. Maciej Chorowski
2 „Cooperation on thermal studies for risk analysis and upgrades of the LHC cryogenic system”
„Współpraca w zakresie badań procesów cieplnych związanych z analizą ryzyka oraz modyfikacjami systemu kriogenicznego akceleratora LHC”
CERN, Genewa, Szwajcaria prof. Maciej Chorowski
3 „Cryogenic system design support and review”
Analiza oraz prace badawczo-rozwojowe kriogenicznego reaktora ITER
ITER Internation.Fusion Energy Organisat.,Cadarache,Francja prof. Maciej Chorowski
4 „Risk Analysis of the ITER Cryogenic System”
Analiza ryzyka kriogenicznego systemu reaktora termonuklearnego ITER
ITER Internat.Fusion Energy Organisation, St.Paul, Francja prof. Maciej Chorowski
5 Prace mechaniczne przy konsolidacji połączeń akceleratora LHC w okresie pierwszej przerwy technicznej w pracy akceleratora CERN, Genewa, Szwajcaria prof. Maciej Chorowski
6 Eksperymentalne badania wpływu zimnego helu do podziemnego tunelu LHC CERN, Genewa, Szwajcaria prof. Maciej Chorowski
7 Wsparcie w zakresie projektowania, testów i eksploatacji helowych urządzeń kriogenicznych INOX India Ltd, Vadodara - 390 007,Gujarat, Indie prof. Maciej Chorowski
8 Zaprojektowanie CDS dla Akceleratora Liniowego oraz Stanowiska 2 Lund Test European Spallation Source ESS AB, 22363 Lund, Szwecja prof. Maciej Chorowski
9 Badania wpływu ciśnienia projektowego na dopływy ciepła do linii kriogenicznych CERN, Genewa, Szwajcaria prof. Maciej Chorowski
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty