Strona główna | System kształcenia
 
 
To tylko III stopnie do sukcesu - System Boloński

W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia Wydział Mechaniczno-Energetyczny wdraża postanowienia Deklaracji Bolońskiej, podpisanej przez Polskę w 1999 roku. Głównym celem procesu bolońskiego jest utworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) dla promowania mobilności obywateli Unii Europejskiej, zarówno w środowiskach akademickich, jak i na rynkach pracy.

Zgodnie z wyznacznikami deklaracji Wydział wprowadził system punktów kredytowych (ECTS), wydaje suplement do dyplomu w językach obcych, wspiera mobilność studentów oraz wdrożył  trzystopniowy proces kształcenia:

  • I stopień - trwający 7 semestrów dla studiów stacjonarnych oraz 9 semestrów dla studiów niestacjonarnych pozwala uzyskać tytuł inżyniera

  • II stopień - trwający 3 semestry dla studiów stacjonarnych oraz 4 semestry dla studiów niestacjonarnych pozwala
    uzyskać tytuł magistra inżyniera 

  • III stopień - czteroletnie studia doktoranckie (doktor inżynier)

 
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty