Strona główna | Profil Wydziału | Historia Wydziału
 
Rok 1954 - narodziny Wydziału 

Początki Wydziału sięgają roku 1945, kiedy to na Wydziale Mechaniczno-Elektrotechnicznym powstawały katedry, które ukształtowały przyszły profil Wydziału (m.in. Katedra Pomiarów Maszynowych, Katedra Teorii Maszyn Cieplnych, Katedra Kotłów Parowych czy Katedra Turbin Cieplnych i Sprężarek). Weszły one w skład Oddziału Energetycznego utworzonego na Wydziale Mechanicznym, wyodrębnionym z Wydziału Mechaniczno-Elektrotechnicznego (1951/1952).

 

W roku akademickim 1954/1955 Oddział przekształcił się w samodzielny Wydział Mechaniczno-Energetyczny kształcący, jako jeden z trzech w Polsce, specjalistów dla potrzeb dynamicznie rozwijającego się sektora produkcji energii. Kształcenie prowadzone było w ramach kierunku mechanika i budowa maszyn.

 

W kolejnych latach profil kształcenia uległ rozszerzeniu o zagadnienia związane z aparaturą procesową i chłodnictwem (lata 60.) oraz inżynierią lotniczą (2002/2003). Uruchomienie w roku akademickim 2003/2004 studiów na kierunku energetyka (Uchwała nr 57/04/2002-2005 Senatu PWr. z dnia 19.12.2002 roku) umożliwiło uporządkowanie struktury kształcenia.

 

Kolejne zmiany związane były z wdrożeniem procesu bolońskiego. W 2007 roku przeprowadzono pierwszą rekrutację na studia I stopnia inżynierskie.

 

 

­Z dniem 1.08.2014r. została utworzona nowa struktura organizacyjna Wydziału Mechaniczno-Energetycznego wprowadzona Zarządzeniem Wewnętrznym JM Rektora 71/2014.

Obecnie w skład Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (W9) wchodzą następujące jednostki wydziałowe:

Katedry: ­

Zakłady:

­
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty