Strona główna | Profil Wydziału | Słowo Dziekana
 

 

Słowo Dziekana

Co łączy ze sobą energetykę i mechanikę, gdzie stykają się ultrawysokie temperatury panujące we wnętrzach gwiazd i tak niskie, że aż bliskie zeru bezwzględnemu? Gdzie można poznawać właściwości takich stanów materii jak plazma i ciekły oraz nadciekły hel? Czy samoloty i urządzenia energetyczne są powiązane technologicznie i czy te same procesy zachodzą w urządzeniach o skali nano i mega?

 

Na wszystkie te pytania dotyczące związków pomiędzy bardzo od siebie odległymi dziedzinami oraz na wiele innych pytań i wątpliwości dotyczących podstaw technicznych naszej cywilizacji odpowiedź można znaleźć na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Podstawową potrzebą każdego urządzenia, instalacji i procesu jest energia. To energia, a właściwie dostęp do niej, decyduje o bezpieczeństwie państw i narodów. Zużycie energii określa poziom życia społeczeństw, a braki energii mogą być przyczyną różnorodnych kryzysów. I chociaż najbardziej rozpowszechnionymi procesami pozwalającymi na wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej są reakcje spalania, to wciąż wzrasta udział energii pozyskiwanej w reaktorach jądrowych oraz z odnawialnych źródeł energii, takich jak promieniowanie słoneczne, wiatr czy ciepło wód geotermalnych. Budowane są prototypowe reaktory termonuklearne, w których rozgrzana do 100 milionów stopni plazma utrzymywana jest w pułapkach magnetycznych, wytworzonych z nadprzewodników pracujących przy temperaturze ciekłego helu, a więc bardzo bliskiej zeru bezwzględnemu.

 

Wszystkie te zagadnienia, zarówno związane z energetyką konwencjonalną, jądrową i pochodzącą z odnawialnych źródeł energii, jak i z procesami konwersji energii wykorzystywanymi w chłodnictwie, kriogenice, inżynierii procesowej oraz w lotnictwie są analizowane, badane i nauczane na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Stąd studia na Wydziale są przygodą intelektualną wymagającą poznania wielu dziedzin nowoczesnej techniki i zaawansowanych technologii. Przygodą, która pozwala absolwentom Wydziału Mechaniczno-Energetycznego na uczestniczenie w kształtowaniu podstaw technicznych gospodarki, jakimi są gwarantowanie dostępu do energii, postęp w inżynierii lotniczej czy wprowadzanie nowych procesów i technologii.

 

Studenci Wydziału mogą realizować swoje pasje poznając tajniki największych laboratoriów i urządzeń badawczych Europy, takich jak Organizacja Badań Jądrowych CERN w Genewie czy reaktor termonuklearny ITER w Cadarache.

 

I to wszystko w atmosferze dynamicznego życia studenckiego i akademickiego, atmosferze tworzonej przez ponad 2000 osobową społeczność Wydziału studentów, doktorantów, doktorów i profesorów; społeczność do której warto dołączyć!

 

prof.zw. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek

Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty