Strona główna | Profil Wydziału | Dołącz do nas
 


Jak do nas dołączyć?

 

Kandydatem na studia I stopnia może być osoba posiadająca świadectwo dojrzałości uzyskane w trybie tzw. „nowej” lub “starej” matury, dyplom Matury Międzynarodowej albo świadectwo maturalne, uzyskane poza granicami kraju, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej. Podstawą decyzji o przyjęciu na studia I stopnia jest wskaźnik rekrutacyjny W, którego wartość oblicza się według ustalonej przez Politechnikę formuły, na podstawie wybranych ocen ze świadectwa maturalnego.

Kandydat na studia II stopnia powinien posiadać dyplom magistra, inżyniera bądź licencjata tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Podstawą przyjęcia na studia jest konkurs ocen dyplomów, poprzednich studiów oraz dodatkowe kryteria uchwalone przez Radę Wydziału. 


Sposób obliczania wskaźnika W i dokładne informacje dotyczące trybu i terminów rekrutacji na I i II stopień kształcenia znajdują się na stronie Portalu Rekrutacja Politechniki Wrocławskiej: rekrutacja.pwr.edu.pl.

Szczegóły dotyczące kierunków studiów znaleźć można w zakładce: Kandydaci | Kierunki studiów oraz w ulotce.  

Dane kontaktowe z naszym Dziekanatem znajdują się w zakładce: Studenci | Dziekanat 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty