Strona główna | Kariera
 


Absolwenci Wydziału Mechaniczno-Energetycznego są dobrze opłacanymi pracownikami menedżerskiej kadry technicznej, znajdującymi bez przeszkód zatrudnienie zarówno w kraju jak i za granicą. W zależności od wybranej specjalności:
 
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn


Aparatura procesowa:

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie zarówno w dużych zakładach przemysłowych jak i - a może przede wszystkim - w małych firmach (small business) przemysłu: spożywczego, chemicznego, farmaceutycznego, metalurgicznego, wydobywczego, farbiarskiego, tekstylnego, górniczego, hutniczego itp. Wielu absolwentów tej specjalności znalazło czasowe (wieloletnie) zatrudnienie za granicą (RFN, Kanada, USA, Południowa Afryka i in.) w renomowanych firmach i są tam cenieni jako bardzo dobrzy fachowcy. Biorąc pod uwagę wzrost wagi problemów ochrony środowiska, należy stwierdzić że absolwenci specjalności Aparatura Procesowa są szczególnie dobrze przygotowani do tej problematyki i to nie tylko do budowy instalacji oczyszczających ścieki i gazy odlotowe od trujących środowisko składników ale przede wszystkim do takiego opracowania procesów jednostkowych w różnych technologiach, ażeby zminimalizować szkodliwe odpady i na szerszą skalę tworzyć obiegi zamknięte podobnie jak to się dzieje w przyrodzie.
 
Chłodnictwo i kriogenika:

Dyplom magisterski, mechanika - energetyka specjalności chłodnictwo, stwarza szerokie możliwości zatrudnienia wszędzie tam, gdzie znajduje zastosowanie technika chłodnicza, klimatyzacja komfortu, klimatyzacja samochodowa, morska i lotnicza, ogrzewnictwo - pompy ciepła, przechowywanie i obróbka żywności, technika kriogeniczna i biomedyczna, chłodzenie aparatury naukowej, elektronicznej, komputerowej, wojskowej i kosmicznej a także mechanika urządzeń cieplnych i chemiczno-procesowych. Cały czas naszych absolwentów poszukują dynamicznie rozwijające się firmy i przedsiębiorstwa Wrocławia np. ZZSD „POLAR”, PZL- „HYDRAL”, „MOSTOSTAL- Wrocław", „Alfa Laval Agri”, JZS- Jelcz, „KRIOSYSTEM”, „Thermocold”, ALFACO-NORTH, "WIGMORS”, ”ANKA”, ”ARC”, ”AREA-TRADERS”, ”Cool Comp”, ”Cool”, ”ElektronikaSA”, ”Frigoservice”, ”Pol-Stowest”, ”Spomasz”, ”ZUNN”, ”AW-KLIMA”, ”BOM”, ”Flop System”, ”GEA”, ”Metro-term” i wiele placówek montażowych i serwisowych sprzętu chłodniczego.
 
Inżynieria lotnicza:

Przewiduje się, iż absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w firmach zajmujących się transportem lotniczym, w systemach eksploatacji przy planowaniu i organizowaniu obsług oraz w systemach diagnostycznych sprzętu lotniczego. Należy podkreślić, iż przewiduje się dynamiczny rozwój w szczególności małych, lotniczych firm przewozowych. Wiedza absolwentów umożliwi im także podjęcie pracy w zakładach produkcyjnych branży lotniczej, w dziedzinach związanych z technologią produkcji, kontrolą jakości oraz diagnostyką. Konstrukcja statku powietrznego zawiera w sobie awangardową myśl techniczną, co powoduje, iż studenci Zakładu wyposażani są w wiedzę inżynierską na najwyższym poziomie. W związku z tym, uzyskanie specjalności Inżynieria Lotnicza nie wyklucza możliwości podjęcia przez absolwenta pracy w firmach, których obszarem działalności jest inny rodzaj techniki.
 
Maszyny i urządzenia energetyczne:

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w wielu zakładach i przedsiębiorstwach energetyki oraz w zakładach projektujących i produkujących maszyny i urządzenia energetyczne a także wykonujących remonty, regulację, badania całych systemów cieplnych. Przykładami przedsiębiorstw w których pracują absolwenci tej specjalności są: Elektrownie Bełchatów, Turów, Pątnów-Adamów-Konin, Opole, Dolna Odra a także Elektrociepłownie (np. ZEW Kogeneracja SA), firmy produkujące urządzenia (RAFAKO, ZAMECH, ABB i in.) i budujące oraz remontujące systemy energetyczne (Zakłady remontowe energetyki, REMAK, Energomontaż). Absolwenci Ci pracują również w IASE i innych firmach związanych z automatyzacją. W związku z nałożonym na Gminy przez Ustawę Prawo Energetyczne obowiązkiem planowania i organizowania zaopatrzenia w energię otwierają się nowe obszary zatrudnienia naszych absolwentów, którzy w tym celu mogą uzupełniać swoje wykształcenie na organizowanych przez Wydział Studiach Podyplomowych.

 

 

Kierunek:  Energetyka

Budowa i eksploatacja systemów energetycznych:

Absolwenci specjalności legitymujący się dyplomem magistra inżyniera mechanika-energetyka znajdują zatrudnienie w bardzo wielu zakładach i przedsiębiorstwach. Są to np.: zakłady energetyki zawodowej: Elektrownia "Bełchatów", Elektrownia "Opole", Elektrownia "Turów", Zespół Elektrowni "Dolna Odra", Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin", Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich "Kogeneracja", lokalne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, KGHM "Polska Miedź", "Hutmen", zakłady różnych branż z rozwiniętą energetyką przemysłową (chemiczne zakłady nawozowe "Police", "Puławy") oraz firmy badawcze i projektowe oraz przedsiębiorstwa montażowe i remontowe procujące na rzecz energetyki i przemysłu "Energomontaż", "Unimont", "REMAK", Zakłady Remontowe Energetyki "ZRE", "Wibrem" i in.

Technologie spalania i ochrony środowiska w energetyce:

Absolwenci znajdują zatrudnienie w bardzo wielu zakładach i przedsiębiorstwach. Są to np. zakłady energetyki zawodowej: Elektrownia „Bełchatów”, Elektrownia „Opole”, Elektrownia „Turów”, Zespół Elektrowni „Dolna Odra”, Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin”, Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich „KOGENERACJA”, lokalne przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, zakłady różnych branż z rozwiniętą energetyką przemysłową (KGHM „Polska Miedź”, chemiczne zakłady nawozowe „Police”, „Puławy” „Włocławek”, zakłady petrochemiczno-rafineryjne „Płock”, „Gdańsk”), oraz firmy badawcze i projektowe energetyki („Energopomiar”, „Energoprojekt”) oraz przedsiębiorstwa montażowe i remontowe pracujące na rzecz energetyki i przemysłu („Energomontaż”, „REMAK”, Zakłady Remontowe Energetyki, „Wibrem” i in.) oraz organy władzy samorządowej i administracji państwowej.

 

Energetyka ze źródeł odnawialnych:

Absolwenci specjalności  mają szansę zatrudnienia w istniejących zakładach energetycznych zawodowych i elektrowniach. Nowe przepisy dotyczące konieczności produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii spowodowały zapotrzebowanie na fachowców z tej dziedziny. Ponadto powstało wiele nowych firm np. Agrenergetyka, EkoEnergia, Energosalix S.A., oraz starych producent Viessmann , Hydroprojekt Warszawa Sp. Z o.o., Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A., realizujących inwestycje w dziedzinie zastosowania odnawialnych źródeł energii. Istnieje możliwość zatrudnienia także w lokalnych przedsiębiorstwach energetyki cieplnej, zakładach różnych branż z rozwiniętą energetyką przemysłową, oraz firm badawczych i projektowych energetyki.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty