Strona główna | Studia niestacjonarne | Zapisy
 

ZAPISY NA SEMESTR letni 2016/2017


Zgodnie z Regulaminem studiów, każdy Student ma
obowiązek samodzielnego dokonania zapisów na kursy.
 
Niedopełnienie powyższego będzie skutkowało
brakiem możliwości uczęszczania na kursy w semestrze letnim 2016/2017.

 

KURS -FIZYKA 3 - WYKŁAD z sem. 3  (powtórkowy )  będzie realizowany w semestrze letnim 2016/2017 studenci, którzy nie zrealizowali kursu obowiązkowo muszą dokonać zapisu.

 


ZAPISY NA SEMESTR LETNI 2016/2017 pobierz plik 

UWAGA-  Studenci którzy chcą realizować kursy powtórkowe z semestru 2 i 4  - kierunek ENERGETYKA 

Zgodnie z decyzją Pana Prodziekana ds. dydaktyki studenci mogą zapisywać się na kursy powtórkowe z sem. 2 i 4  z kierunkiem  MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (kody kursów zostały zmienione w Edukacji.cl). Kursy należy wybierać  jako ZAMIENNIKI.

 Student zapisuje się na kursy zgodnie z programem nauczania i planem studiów dla swojego kierunku, specjalności. Za prawidłowość zapisów odpowiada student !

Informacje dot. zapisów na j. obce:  http://www.sjo.pwr.wroc.pl/zapisy,131.dhtml

Organizacja zapisów wydziałowych:

 

1. Instrukcja do zapisów jest dostępna na portalu Edukacja.CL

2. Na wszystkie kursy obowiązuje zapis komputerowy.

3. Kolejność zapisów będzie ustalona na podstawie średnich arytmetycznych z semestru zimowego 2015/2016 (w przypadku braku średniej - losowo).

4. Każdy student otrzyma informacje w systemie Edukacja.CL, od której godziny będzie miał możliwość zapisywania się na kursy. Na portalu będzie również dostępny rozkład zajęć.

5. Na kursy awansem studenci będą zapisywani administracyjnie w ramach wolnych miejsc - tylko za pisemną zgodą Prodziekana ds. Studenckich.

6. Studenci nie zapisują się na kursy uznane jako dorobek naukowy (uzyskana zgoda Dziekana na włączenie kursu do dorobku akademickiego).

7. Po zapisach należy sprawdzić poprawność zapisów ! Jeśli wpis został dokonany nieprawidłowo lub jakiegoś zapisu brakuje, należy go skorygować w wyznaczonym terminie zapisów albo podczas korekty zapisów.

8. Grupy ze zbyt małą liczbą studentów będą anulowane. W przypadku anulowania danej grupy zostanie jej nadany status "do anulowania" (student indywidualnie otrzyma informację w systemie Edukacja.CL). Po otrzymaniu komunikatu o nadaniu grupie statusu "do anulowania" student zobowiązany jest do przepisania się do innej grupy zajęciowej. Po upływie tego terminu, o ile student nie zapisze się do nowej grupy, zostanie administracyjnie przepisany do innej grupy.

 

9.Techniczne problemy z zapisami (brak restrykcji do zapisów, problemy z systemem edukacja.cl) należy zgłaszać tylko mailowo
z poczty studenckiej!  (nie telefonicznie)  na e-maile z innych skrzynek nie będziemy odpowiadać 
adres do kontaktu: anna.kotarska@pwr.edu.pl

10. Brak miejsca w grupach proszę zgłaszać mailowo: agnieszka.rybszleger@pwr.edu.pl, 

 

 

 INFORMACJE OGÓLNE

 

Niedokonanie zapisu komputerowego oznacza rezygnację ze studiów (zgodnie z § 11 ust. 1; § 19 ust. 1 Regulaminu Studiów), chyba że student składa podanie o urlop bez realizacji kursów.

 

WAŻNE: 

 

Wymagania wstępne do przedmiotów (prerekwizyty):


 

Fizyka 1→ Fizyka  2 - Fizyka 3 
Matematyka 1 → Matematyka 2 - Matematyka 3 

Geometria wykreślna (W i Ćw.) → Rysunek techniczny (P) → PKM I (W i P) → PKM II (W i P)

Podstawy mechaniki płynów - Mechanika płynów lub Techniczna mechanika płynów

Podstawy termodynamiki - Termodynamika lub Teoria maszyn cieplnych

 

Uwaga: nie można jednocześnie realizować Geometrii wykreślnej (W, C) i Rysunku technicznego (P)
lub Rysunku technicznego (P) i PKM I (W, P)
lub PKM I (W, P) i PKM II (W, P) 

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty