Strona główna | Studia stacjonarne | Ważne terminy
 

 

SEMESTR LETNI 2016/2017

 

Składanie podań:

 

 • o wznowienie studiów (reaktywacja) - do 31.01.2017 r. - podanie należy wygenerować w JSOS Edukacja.CL i dostarczyć w formie papierowej;

 • o zmianę uczelni, wydziału, kierunku, stopnia studiów (przeniesienie na nasz wydział) - do 23.02.2017 r. - podanie i załącznik (dorobek) należy wygenerować w JSOS Edukacja.CL i dostarczyć w formie papierowej wraz z dokumentem potwierdzającym dorobek;
  Uwaga: w przypadku studentów z innych wydziałów - na wydrukowanym podaniu wymagana pisemna zgoda Dziekana Wydziału, z którego student chce się przenieść;
  Informacja dodatkowa: w przypadku, gdy kurs proponowany przez studenta jako zamiennik występuje pod inną nazwą niż na Wydziale M-E - należy dostarczyć również jego opis

   
 • o włączenie kursów do dorobku akademickiego - do 23.02.2017 r. - podanie i załącznik (dorobek) należy wygenerować w JSOS Edukacja.cl i dostarczyć w formie papierowej wraz z dokumentem potwierdzającym dorobek;

 • o wpis na semestr z zaległościami - do 13.03.2017 r.  pobierz plik  
  Podanie o wpis na semestr z przekroczonym deficytem można złożyć, gdy wszystkie pozytywne oceny z poprzedniego semestru są wpisane do indeksu elektronicznego.


 • o udzielenie urlopu dziekańskiego - do 13.03.2017 r. (podanie o urlop należy wygenerować w JSOS Edukacja.CL i dostarczyć w formie papierowej; na urlopie należy realizować wyłącznie zaległości; 


 • o udzielenie urlopu zdrowotnego - bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny (podanie o urlop należy wygenerować w JSOS Edukacja.CL i dostarczyć w formie papierowej wraz z załącznikiem - orzeczenie lekarskie) pobierz plik 


 • o udzielenie urlopu wychowawczego - bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny (podanie o urlop należy wygenerować w JSOS Edukacja.CL i dostarczyć w formie papierowej wraz z załącznikiem - kserokopia aktu urodzenia dziecka);


Opłaty:

 • wnoszenie opłat za kursy powtórkowe na indywidualne konto dostępne na portalu Edukacja.CL14 dni od daty zapisania na kurs ; konsekwencją nie przestrzegania terminów wpłat będą naliczane odsetki;
 • składanie podania o rozłożenie opłaty na raty - do 3.03.2017 r. - pobierz plik

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty