Strona główna | Studia stacjonarne | Ogłoszenia
 

DZIEKANAT PRZYJMUJE STUDENTÓW: (p.245/A-1)                                

OD SEMESTRU LETNIEGO 2016/2017:                            

poniedziałek:  godz. 9.00 -13.00

wtorek:           godz. 9.00 - 13.00

środa:                   nieczynne

czwartek:        godz.  9.00 - 13.00

piątek:            godz.  9.00 - 13.00

PRODZIEKAN ds. STUDENCKICH

dr inż. Andrzej Tatarek

p. 245 bud. A-1

 

Dyżury w semestrze letnim 2016/2017:

wtorek:         godz. 9.00 - 11.00

piątek:          godz. 9.00 - 11.00

W celu umówienia spotkania z Prodziekanem należy się skontaktować z Dziekanatem.    

  

Szkolenie BHP dla nowoprzyjętych studentów studiów II stopnia odbędzie się e-learningowo w dniach 9-15 marca 2017 r.

Szkolenie BHP (ulotka informacyjna) - pobierz plik

Szczegółowe informacje http://szkoleniebhp.pwr.edu.pl 

Logowanie do portalu http://eportal.pwr.edu.pl 

Szkolenie BHP zaliczone w ubiegłych latach nie może być przepisane.

 

 

Harmonogram prolongaty legitymacji - pobierz plik

 

 

   

Obowiązkiem studentów zgodnie z Regulaminem Studiów w PWr. jest:­

 • odczytywanie komunikatów na portalu Edukacja.cl: http://edukacja.pwr.wroc.pl
 • korzystanie ze Studenckiego Serwera Pocztowego: http://student.pwr.wroc.pl
 • aktualizowanie danych osobowych, zwłaszcza adresu do korespondencji i numeru telefonu
  (każdą zmianę należy zgłosić pilnie w dziekanacie)

W sytuacji, gdy student zapomni hasła do portalu edukacja.cl. należy kliknąć przycisk: "zapomniałem hasła" - system wyśle hasło na pocztę studencką.

 

 

Postępowanie w przypadku zagubienia (kradzieży) legitymacji:

 • na indywidualny numer konta studenta należy wpłacić kwotę: 25,50zł
 • wypełnić wniosek o wydanie duplikatu - pobierz plik 
 • wniosek i potwierdzenie opłaty należy dostarczyć do dziekanatu


Kredyty studenckie:

 • Studenci, którzy występują o kredyt studencki lub podpisują aneks do umowy (głównie dotyczy to studentów 1 roku) - otrzymują zaświadczenie z dziekanatu. Prośbę o wystawienie takiego zaświadczenia można wysyłać e-mailem z poczty studenckiej.
 • Studenci, którzy już mają kredyt - przedstawiają w banku przedłużoną legitymację
 • Studenci, którzy mają kredyt i obecnie studiują bez wpisu na semestr lub przebywają na urlopie - przedstawiają zwykłe zaświadczenie studenckie zawierające adnotację o urlopie lub semestrze „bez wpisu”.

 

Pomoc w trudnych sytuacjach, pomoc medyczna:
Z bezpłatnych świadczeń w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mogą korzystać osoby ubezpieczone, legitymujące się aktualnym dowodem ubezpieczeniowym, którym dla studentów jest:

- legitymacja studencka - dla studentów do 26. roku życia (składkę ubezpieczeniową odprowadzają za nich rodzice
- legitymacja studencka i dowód opłacenia ubezpieczenia zdrowotnego przez zainteresowanego lub jego uczelnię - w przypadku studentów, którzy ukończyli 26. rok życia.

Na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia znajduje się wykaz placówek medycznych, któr­e podpisały umowę z NFZ na świadczenia zdrowotne.
Ubezpieczenia dla studentów Politechniki Wrocławskiej oferuje Fundacja MANUS

 


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty