Strona główna | Nagrody i Odznaczenia | Medale i Ordery
 

 

Do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia może składać wnioski o nadanie następujących orderów i odznaczeń państwowych:


1.    Order Odrodzenia Polski

Jest nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu. Order jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:

-    wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej;
-    szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju;
-    szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną;
-    wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.


2.    Krzyż Zasługi
Jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Krzyż Zasługi może być nadany także za ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.
Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

I stopień – Złoty Krzyż Zasługi,

II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi,
III stopień – Brązowy Krzyż Zasługi. 

3.    Medal za Długoletnią Służbę
Jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.
Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:
I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Dokumenty do pobrania:
Instrukcja
Pismo Okólne
Wniosek o nadanie Orderu lub Odznaczenia Państwowego
Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
Pismo przewodnie do Kierowników i Zakładów W9
Podstawa prawna - Ustawa

Podstawa prawna - Rozporządzenie
 

 

 


 

 

Medal Komisji Edukacji Narodowej


Medal Komisji Edukacji Narodowej jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli:
1.    autorom wybitnych prac pedagogicznych, wyróżniających się nowatorskich podręczników i pomocy naukowych,
2.    nauczycielom legitymującym się co najmniej siedmioletnią wyróżniającą się działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, inicjującym i podejmującym nowatorskie formy i metody pracy edukacyjnej,
3.    autorom utworów literackich, popularnonaukowych, dzieł scenicznych, muzycznych, plastycznych, filmowych, widowisk telewizyjnych i audycji radiowych, które wywierają szczególnie wartościowy wpływ wychowawczy i edukacyjny na dzieci i młodzież,
4.    nauczycielom akademickim legitymującym się wybitnym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania,
5.    działaczom społecznym i związkowym, fundatorom oraz innym osobom, których działalność wydatnie przyczynia się do rozwoju oświaty i wychowania,
6.    wyróżniającym się pracownikom nadzoru i doradztwa pedagogicznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7.    obywatelom polskim mieszkającym za granicą, cudzoziemcom i innym osobom, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promowania Polski za granicą i rozwoju współpracy międzynarodowej w zakresie oświaty i wychowania,
8.    innym osobom legitymującym się wybitnym, uznanym dorobkiem w zakresie oświaty i wychowania.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja
Pismo Okólne
Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej
Pismo przewodnie do Kierowników i Zakładów W9

Podstawa prawna - Rozporządzenie

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty