Strona główna | Nagrody i Odznaczenia | Nagroda Ministra
 

­

 

Nagroda Ministra dla nauczycieli akademickich

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictw­a Wyższego nagrody przyznawane są:

 1. za osiągnięcia naukowe uzyskane w danym roku kalendarzowym:

  1. osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  2. osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora,

 2. za osiągnięcia dydaktyczne w danym roku kalendarzowym:

  1. innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  2. nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych,
  3. autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich.

 3. za osiągnięcia organizacyjne w danym roku akademickim, które znacząco wpłynęły na poprawę:

  1. jakości prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych;
  2. jakości dydaktyki i kształcenia;
  3. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za:

   • prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
   • opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy;

 4. za całokształt dorobku.


Dokumenty do ­pobrania:

 


­

 

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej

Nagrody mają charakter indywidualny i mogą być przyznawane:

 1. za wybitne osiągnięcia naukowe - mające światowe znaczenie osiągnięcia prowadzące do nadania tytułu naukowego profesora lub tytułu profesora sztuki, uzyskane w szczególności w obszarach wiedzy obejmujących obszary nauk ścisłych, technicznych, społecznych i humanistycznych,

 2. za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej - za aktywność w dziedzinie kształcenia kadr naukowych, związaną z pełnieniem funkcji promotora przełomowych prac doktorskich, a także za wkład w rozwój i poprawę jakości kształcenia.


Dokumenty do pobrania:

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty