Strona główna | Profil Wydziału | Regulamin Wydziału
 

­­

­Regul­amin Wydziału Mechaniczno - Energetycznego - pobierz plik

 


Załączniki do regulaminu:


  1.  Wykaz Studiów Podyplomowych oferowanych przez Wydział - pobierz plik

  2.  Zakres działalności naukowej Wydziału - pobierz plik

  3.  Skład Rady Wydziału - pobierz plik

  4.  Wykaz stałych Komisji Rady Wydziału - pobierz plik

  5.  Schemat struktury organizacyjnej Wydziału - pobierz plik

5a.  Schemat struktury organizacyjnej administracji Wydziału - pobierz plik

 6.   Regulamin użytkowania pomieszczeń pracowniczych i powierzchni laboratoryjnych - pobierz plik

 7.   Tryb i procedury wnioskowania i rozliczania środków przeznaczonych na sfinansowanie
        działalności statutowej, określające zasady wyboru tematów badawczych, sposobu ich
        realizacji i dokumentacji, sprawozdawczości oraz procedur zatwierdzania i odbioru zadań  - pobierz plik

  8.  Składy Komisji Programowych dla kierunków studiów i specjalności prowadzonych na Wydziale  - pobierz plik

  9.  Skład Konwentu Wydziału  - pobierz plik

10.  Studia doktoranckie - pobierz plik

11.  Seminarium Wydziałowe - pobierz plik


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty