Menu
 
 
 
Strona główna | Współpraca krajowa
 

Współpraca z przemysłem krajowym.

 

 

­
LP Temat Zleceniodawca Data rozpoczęcia Termin zakończenia Nr projektu Kierownik
 1 Badania kotłów dla podniesienia ich efektywności, zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych Politechnika Śląska, Gliwice 2010-01-04 2012-06-30 600682 Prof. Wiesław Rybak
 2 Badania kotłów dla podniesienia ich efektywności, zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz obniżenia kosztów eksploatacyjnych Politechnika Śląska, Gliwice 2010-01-04 2012-06-30 600675 Prof. Włodzimierz Kordylewski
 3 System zabezpieczenia przeciwpożarowego w instalacjach młynowych współwspierania biomasy polegający na inertyzacji mieszaniną mgłowo-azotową oraz azotem przestrzeni. PROMETGAS.PL Sp.z o.o.  Wrocław 2010-02-01 2012-10-31 600712 Prof. Wiesław Rybak
 4 Wykonanie badań nad dozowaniem ścieków z instalacji odsiarczania spalin do spalin przed elektrofiltrem RAFAKO S.A. Racibórz 2011-10-25 2013-12-31 600842 Prof. Maria Jędrusik
 5 Wykonanie ekspertyzy wpływu zawartości tlenu w węglu dostarczonym do Bloku 858 MW na parametry gwarantowane w tym sprawność i potrzeby własne, na podstawie danych przekazanych ... ELBIS Sp. z o.o., Rogowiec 2012-01-03 2012-02-03 600880 Prof. Wiesław Rybak
 6 Określenie przyczyn awarii układu łopatkowego wirnika turbiny napędowej pompy zasilającej 9TZ1 ENEA Wytwarzanie S.A.  Kozienice 2012-11-08 2012-12-17 601005 Prof. Krzysztof Jesionek
 7 Rozbudowa systemu klimatyzacji centralnej w rejonie szybu R-IX wraz z utworzeniem informatycznego systemu obsługi i nadzoru KGHM Polska Miedź S.A. O/Zakłady Górnicze "Rudna" 2012-10-17 2013-12-13 600200 Dr Marek Skowroński
 8 Koncepcja zmniejszania ilości uzupełnienia czynnika w obiegach wodno-parowych.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bełchatów

2012-05-30 2013-06-30 600941 Prof. Artur Andruszkiewicz
 9 Opracowanie prototypowego układu sorpcyjnego oraz dokonanie analiz tego układu Fortum Power and Heat Polska, Wrocław 2012-06-18 2016-06-30 600934 Dr Bartosz Zajączkowski
 10 Analiza i optymalizacja rozpływu wody do chłodzenia urządzeń pomocniczych kotła nr 2.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bełchatów

2012-05-16 2012-11-30 600910 Prof. Artur Andruszkiewicz
 11 Wykonanie rozruchu, pomiarów, opracowanie wyników i wydanie opinii dla kotła RRK7MW zainstalowanego w firmie Stelmet S.A w Zielonej Górze Sąd Okręgowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy 2012-02-15 2013-07-31 601012 Prof. Halina Pawlak-Kruczek
 12 Opracowanie koncepcji oraz projektu technicznego instalacji tankowania i zgazyfikowania skroplonego gazu ziemnego do napędu silników okrętowych FUO Rumia Sp. z o.o.  Rumia
2013-10-03 2014-12-31 600248 Prof. Maciej Chorowski
 13 Model termo-mechaniczny i projekt techniczny zbiornika do przechowywania skroplonego gazu ziemnego do napędu silników okrętowych

FUO Rumia Sp.z o.o.,

Rumia

2013-10-03 2015-04-30 600231 Prof. Maciej Chorowski
 14 Badania rozdziału gazu w instalacji wieży schładzającej (badania przepływowe)

BIPROMET S.A.,

Katowice

2013-01-25 2014-06-17 601029 Prof. Maria Jędrusik
 15 Badania instalacji dozowania wapnia pod kątem nadmiernego wzrostu ciśnienia w zbiornikach wapna K 1-3 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Bogatynia 2013-08-02 2014-07-15 601050 Prof. Artur Andruszkiewicz
 16 Wyznaczenie oporów hydraulicznych oraz przepływów w punktach charakterystycznych układu chłodzącego Elektrowni Turów PGE Oddział Elektrownia Turów, Bogatynia 2013-09-26 2014-06-30 600255 Prof. Henryk Kudela
 17 Umow dotycząca współpracy w ramach Krajowego Konsorcjum FEMTOFIZYKA w budowie, uruchomieniu i działaniu Europejskiego Ośrodka Badań Antyprotonami i Jonami.

Podstawą zawarcia umowy dwustronnej jest umowa trójstronna pomiędzy FAIR-UJ-PWr
Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2013-12-04 2018-12-21 600262 Prof. Maciej Chorowski
 18 Wykonanie układu pomiarowego ilości powietrza kopalnianego w kanale wentylacyjnym szybu wentylacyjnego VI KWK "Knurów Szczygłowice" ruchu Szczygłowice

AIUT Sp. z o.o.,

Gliwice

2014-03-06 2015-07-30 600279 Dr Janusz Skrzypacz
 19 Wykonanie ekspertyzy pn. Zwiększenie intensywności odbioru strumienia z trzonu pieca elektrycznego KGHM Polska Miedź S.A. O/Huta Miedzi Głogów 2014-11-25 2015-03-31 600378 Dr hab. Sławomir Pietrowicz
 20 Opracowanie koncepcji zagospodarowania koksu

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bełchatów

2014-09-29 2015-07-20 600347 Prof. Wiesław Rybak
 21 Analiza możliwości przeprowadzenia prac remontowych prasy śrubowej do wyciskania wysłodków buraczanych Sudzucker Polska S.A. ul. Muchoborska 6, 54-424 Wrocław 2014-04-30 2014-12-19 600286 Dr Janusz Szymków
 22 Wykonanie obliczeń i symulacji numerycznych w zakresie konstrukcji (wytrzymałości) i przepływów mediów roboczych urządzenia zgazowującego biomasę "EKOMPAKT" W10 2014-07-11 2014-07-30 600293 Dr Janusz Skrzypacz
 23 Technologia krystalizacji związków nieorganicznych West Technology & Trading Polska Sp. z o.o. Opole 2014-08-27 2016-03-31 600323 Dr Sławomir Misztal
 24 Technologia krystalizacji związków organicznych West Technology & Trading Polska Sp.z o.o. Opole 2014-08-27 2015-06-30 600316 Dr Sławomir Misztal
 25 Badania nad utlenianiem rtęci z wykorzystaniem wtrysku addytywów do kanału spalin przed elektrofiltrem

RAFAKO S.A.,

Racibórz

2014-12-02 2015-08-30 600385 Prof. Maria Jędrusik
 26 Badania armatury przemysłowej ZETKAMA R&D Sp.z o.o. ul.3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia 2015-02-17 2015-11-30 600415 Dr Janusz Skrzypacz
 27 Opracowanie i wdrożenie koncepcji dotyczącej pomiarów strumienia masy wody chłodzącej

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bełchatów

2015-04-07 2015-08-31 600460
Prof. Artur Andruszkiewicz
 28 Przygotowanie rozwiązania konstrukcyjnego sposobu naprawy wałów prasy wysłodkowej. Opracowanie dokumentacji remontowej dla potencjalnego wykonawcy remontu naprawianych wałów...

Sudzucker Polska SA,

Wrocław

2015-05-12 2016-12-31 600484 Dr Janusz Szymków
 29 Optymalizacja obciążeń hydraulicznych chłodni kominowych w zależności od obciążeń bloków w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.,

Bełchatów

2015-07-14 2016-05-31 600507 Prof. Henryk Kudela
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty