Strona główna | Dotacje, projekty, granty | Projekty finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 
L.P. Temat Dane dotyczące projektu
1 Optymalizacja rozwiązań konstrukcyjnych i parametrów eksploatacyjnych elektrofiltrów dla kotłów rusztowych opalanych węglem kamiennym oraz biomasą Okres realizacji: 05.08.2009-30.09.2011
nr projektu: 361475
Kierownik projektu: prof. Maria Jędrusik
2 Technologia plazmowego zgazowania biomasy i odpadów dla wytwarzania  paliw płynnych Okres realizacji: 03.12.2010-30.04.2013
nr projektu: RV0062
Kierownik projektu: dr inż. Tadeusz Mączka
3 Sieciocentryczny system wsparcia rozpoznania i dowodzenia sytuacjami kryzysowymi na terenach zurbanizowanych z autonomicznymi bezzałogowymi aparatami latającymi. Okres realizacji: 10.11.2010-23.08.2013
nr projektu: RB0024
Lider projektu - Politechnika Wrocławska
Kierownik projektu: dr inż. Wiesław Wróblewski
4 System monitorowania i detekcji aktywności istot żywych w pomieszczeniach zakrytych i budynkach oraz ochrony i monitorowania obiektów z latającym nanorobotem w układzie entomoptera Okres realizacji: 10.11.2010-12.09.2013
nr projektu: RB0031
Lider projektu - Politechnika Wrocławska
Kierownik projektu: prof. Krzysztof Sibilski
5 Program Strategiczny: Zaawansowane technologie pozyskiwania energii
Zadanie Badawcze nr 1: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych "zero-emisyjnych" blokó­w węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin
Okres realizacji: 05.05.2010-30.11.2015
nr projektu: 3S0011
Lider projektu - Politechnika Śląska
Kierownik projektu: prof. Kazimierz Wójs
6 Program Strategiczny: Zaawansowane technologie pozyskiwania energii
Zadanie Badawcze nr 2: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2
Okres realizacji: 14.05.2010-30.04.2015
nr projektu: 3S0028
Lider projektu - Politechnika Częstochowska
Kierownik projektu: prof. Maciej Chorowski
7 Program INNOTECH w ścieżce programowej In-Tech, Opracowanie przez Konsorcjum ZETKAMA S.A. i Politechniki Wrocławskiej innowacyjnej koncepcji produktowych zaworów balansowych statycznych, armatury staliwnej zaporowej oraz armatury sterowanej Okres realizacji: 18.12.2012-30.09.2014
nr projektu: IN0153
Lider projektu - ZETKAMA S.A.
Kierownik projektu: prof. Marek Gawliński
8 Optymalizacja procesu spalania z wykorzystaniem zaawansowanego systemu do pomiaru temperatury spalin (GEKON I, Akronim:OPTEM) Okres realizacji: 01.05.2013-30.04.2015
nr projektu: 3N0030
Lider projektu - EDF Polska S.A.
Kierownik projektu: dr inż. Norbert Modliński
11 Program INNOTECH w ścieżce programowej In-Tech, Pozyskiwanie izotopu 3He z ciekłego 4He (AKRONIM PIHe3) Okres realizacji: 01.08.2012-30.09.2015
nr projektu: IN0061
Lider projektu - Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Kierownik projektu: prof. Maciej Chorowski
12 Program INNOTECH w ścieżce programowej In-Tech, Nowy rodzaj biopaliwa z odtwarzalnymi całkowicie etylowymi biokomponentami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego do silników o zapłonie samoczynnym (AKRONIM: Bioet) Okres realizacji: 01.10.2013-31.12.2015
nr projektu: IN0160
Lider projektu - Politechnika Wrocławska
Kierownik projektu: dr hab. inż. Mieczysław Struś
13 Kogeneracyjny układ zgazowywania osadów ściekowych z plazmowym doczyszczeniem gazu Okres realizacji: 01.03.2015-31.08.2016
nr projektu: 3N0061
Lider projektu -
Kierownik projektu: prof. Włodzimierz Kordylewski
14 Opracowanie innowacyjnej technologii magazynowania energii z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji (CuBr, SHIP) Okres realizacji: 01.06.2015-31.05.2018
nr projektu: CU0059
Lider projektu - Politechnika Wrocławska
Kierownik projektu: prof. Kazimierz Wójs
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty