Strona główna | Postępowania awansowe | Postępowania habilitacyjne | Postępowania habilitacyjne - zakończone
 
­

­­­­­

 

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Wojciecha Moronia

 

Dr inż. Wojciech Moroń  z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Wojciech Moroń  ­wskazał  Radę Wydziału  Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

  ­


HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego
dr inż. Wojciecha Moronia

 

 • 16.11.2015  r.
  Wniosek dr inż. Wojciecha Moronia   skierowany do  Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów o  przeprowadzenie  postępowania  habilitacyjnego.

 • 26.11.2015 r.
  Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

 • 04.01.2016 r.

  Pismo Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr inż. Wojciecha Moronia  o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  przez Radę  Wydziału Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.


 • 27.01.2016 r.
  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr inż. Wojciecha Moronia przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego  oraz uchwały w sprawie  powołania recenzenta, sekretarza oraz członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Wojciecha Moronia.

 • 11.03.2016 r.
  Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów  powołała  komisję habilitacyjną w składzie:
 1. ­przewodniczący komisji - prof. Jan Taler - Politechnika Krakowska  im. Tadeusza Kościuszki,­ ­
 2. sekretarz komisji - dr hab. inż.  Artur Andruszkiewicz, prof. PWr.  - Politechnika Wrocławska,
 3. recenzent - prof. Andrzej Teodorczyk- Politechnika Warszawska,
 4. recenzent - prof. Teodor Skiepko -  Politechnika Białostocka,
 5. recenzent - prof. Janusz Kotowicz - Politechnika Śląska w Gliwicach,
 6. członek komisji - dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL- Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie,
 7. członek komisji - prof. Maciej Chorowski - Politechnika Wrocławska.
 • 21.11.2016 r.
  Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie nadania  stopnia doktora habilitowanego, dr inż. Wojciechowi Moroniowi.

 • 30.11.2016 r.
  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego  Politechniki Wrocławskiej uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, dr inż. Wojciechowi Moroniowi. 

 

Do pobrania:

 

­­­

 Postępowanie­ habilitacyjne dr inż. Janusza Skrzypacza

 

Dr inż. Janusz Skrzypacz  z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Janusz Skrzypacz  wskazał  Radę Wydziału  Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

 


HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnegodr inż. Janusza Skrzypacza

 

 • 27.02.2015  r.
  Wniosek dr inż. Janusza Skrzypacza   skierowany do  Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów o  przeprowadzenie  postępowania  habilitacyjnego.

 • 04.03.2015 r.
  Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

 • 13.04.2015 r.

  Pismo Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr inż. Janusza Skrzypacza  o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.


 • 06.05.2015 r.
  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr inż. Janusza Skrzypacza oraz uchwały w sprawie  powołania recenzenta, sekretarza oraz członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Janusza Skrzypacza.

 • 12.06.2015 r.
 •        Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów  powołała  komisję habilitacyjną w składzie:

     1.  przewodniczący komisji - prof. Jan Taler - Politechnika Krakowska  im. Tadeusza Kościuszki,
     2.  sekretarz komisji - dr hab. inż.  Artur Andruszkiewicz - Politechnika Wrocławska,
     3.  recenzent - prof. Piotr Doerffer - Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku,
     4.  recenzent - prof. Andrzej Błaszczyk - Politechnika Łódzka,
     5.  recenzent - prof. Kazimierz Wójs - Politechnika Wrocławska,
     6.  członek komisji - dr hab. inż. Włodzimierz Wróblewski, prof. nadzw. - Politechnika Śląska,
     7.  członek komisji - prof. Zbigniew Królicki - Politechnika Wrocławska.

      

 • 25.11.2015 r.
  Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie nadania  stopnia doktora habilitowanego, dr inż. Januszowi Skrzypaczowi.

 • 02.12.2015 r.
  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego  Politechniki Wrocławskiej uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, dr inż. Januszowi Skrzypaczowi.


Do pobrania:

 

 


 

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Doroty Nowak-Woźny

 

Dr inż. Dorota Nowak-Woźny z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Dorota Nowak-Woźny  wskazała  Radę Wydziału  Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

 

HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego
dr inż. Doroty Nowak-Woźny 

 

 • 08.10.2014  r.
  Wniosek dr inż. Doroty Nowak-Woźny  skierowany do  Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów o  przeprowadzenie  postępowania  habilitacyjnego.

 • 10.10.2014 r.
  Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne. ­

 • 16.10.2014  r.
  Pismo Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr inż. Doroty Nowak-Woźny o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.

 • 29.10.2014 r.

  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr inż. Doroty Nowak-Woźny oraz uchwały w sprawie  powołania recenzenta, sekretarza oraz członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Doroty Nowak-Woźny.

   

 • 07.11.2014 r.
  Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów  powołała  komisję habilitacyjną w składzie:

  1.  przewodniczący komisji  - prof. Jan Taler  - Politechnika Krakowska  im. Tadeusza Kościuszki,

  2.  sekretarz komisji - dr hab. inż.  Artur Andruszkiewicz - Politechnika Wrocławska,
  3.  recenzent - dr hab.inż. Janusz Dobrzański, prof. IMŻ W Gliwicach,
  4.  recenzent - prof. Marek Pronobis- Politechnika Śląska w Gliwicach,
  5.  recenzent - prof. Maciej Chorowski – Politechnika Wrocławska,
  6.  członek komisji - dr hab. inż. Henryk Otwinowski, prof. PCz,
  7.  członek komisji - dr hab. inż.  Jerzy Zoń – Politechnika Wrocławska.

 • 02.06.2015 r.
  Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie nadania  stopnia doktora habilitowanego, dr inż. Dorocie Nowak-Woźny.

 • 10.06.2015 r.
  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego  Politechniki Wrocławskiej uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, dr inż. Dorocie Nowak-Woźny.

 

Do pobrania:

  

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Moniki Lewandowskiej


Dr inż. Monika Lewandowska z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych ,w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Monika Lewandowska wskazała  Radę Wydziału  Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.


HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego
dr inż. Moniki Lewandowskiej


 • 6.05.2013 r.
  Wniosek dr inż. Moniki Lewandowskiej skierowany do  Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów o  wszczęcie  postępowania  habilitacyjnego.

 • 9.05.2013 r.
  Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.
  ­
 • 17.05.2013 r.
  Pismo Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr inż. Moniki Lewandowskiej
  o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.

 • 5.06.2013 r.
  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr inż. Moniki Lewandowskiej oraz w sprawie  powołania recenzenta, sekretarza oraz członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Moniki Lewandowskiej.

 • 6.09.2013 r.
  Pismo Centralnej ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej w  osobach:

1.  przewodniczący komisji  - prof. Józef Gawlik  - Politechnika Krakowska  im. Tadeusza Kościuszki,

2.  recenzent – prof. Tadeusz Sobczyk – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
3.  sekretarz komisji – dr hab. inż.  Artur Andruszkiewicz – Politechnika Wrocławska,
4.  recenzent – prof. Tadeusz Kulik – Politechnika Warszawska,
5.  recenzent – prof. Maciej Chorowski – Politechnika Wrocławska ,
6.  członek komisji – prof. Andrzej Nowak – Politechnika Śląska w Gliwicach,
7.  członek komisji – dr hab. Marian Ciszek – Politechnika Wrocławska.

 • 08.11.2013 r.
  Pismo Centralnej Komisji  ds. Stopni i Tytułów zmieniające postanowienie z dnia 6.09.2013 r.  w sprawie powołania Komisji
  w postępowaniu habilitacyjnym  dr inż. Moniki Lewandowskiej. Zmiana polega na tym, że zamiast prof. Tadeusza Sobczyka
  z Politechniki Krakowskiej  powołuje się w w/w postępowaniu na recenzenta, dr hab. inż. Barbara Ślusarek z Instytutu Tele-
  i Radiotechnicznego w Warszawie.

1. przewodniczący komisji  - prof. Józef Gawlik  - Politechnika Krakowska  im. Tadeusza Kościuszki,
2. sekretarz komisji – dr hab. inż.  Artur Andruszkiewicz – Politechnika Wrocławska,
3. recenzent – prof. Tadeusz Kulik – Politechnika Warszawska,
4. recenzent – dr hab. inż. Barbarę Ślusarek -  Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie,
5. recenzent – prof. Maciej Chorowski – Politechnika Wrocławska,
6. członek komisji – prof. Andrzej Nowak – Politechnika Śląska w Gliwicach,
7. członek komisji – dr hab. Marian Ciszek – Politechnika Wrocławska.

 • 11.04.2014 r.
  Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie nadania  stopnia doktora habilitowanego, dr inż. Monice Lewandowskiej.

 • 14.05.2014 r.
  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej uchwały o nadaniu stopnia
  doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn dr. inż. Monice Lewandowskiej.

Do pobrania:


­
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty