Strona główna | Studia niestacjonarne | Warunki wpisu na semestr
 WARUNKI  WPISU  NA  SEMESTR  ZIMOWY 2016/2017

 

   1.   Dopuszczalny deficyt ECTS dla rekrutacji od 2015/2016 pobierz plik

 

   2.   Dopuszczalny deficyt ECTS dla rekrutacji do 2014/2015 pobierz plik
 

 • dokonanie opłaty za usługi edukacyjne,powtarzanie kursów - OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ na indywidualne konto studenta

  do 10 marca 2017r. 

 • podpisanie umowy o świadczenie usługi edukacyjnej na studiach niestacjonarnych
 • zgoda Prorektora na V realizację kursu (podanie dostępne na stronie wydziałowej w zakładce: Studenci | Druki i podania;

  ­­      

   

  Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 11 ust. 13 Regulaminem Studiów w PWr. Dziekan
  ODMAWIA WPISU NA SEMESTR STUDENTOWI, który:
  • z powodu braku postępów w nauce nie uzyskał prawa do wpisu na kolejny semestr,
  • nie zaliczył kursu po raz czwarty lub nie uzyskał zgody na czwartą realizację kursu, co stanowi brak postępów w nauce,

  • nie wniósł w obowiązujących terminach opłat za usługi edukacyjne,

  • nie dokonał w wyznaczonym terminie zapisów na kursy (§ 11 ust. 1 i § 12 ust. 3) w taki sposób, aby spełnione zostały wymagania opisane w § 11 ust. 6 i 9 oraz § 9 ust. 5.
  • nie zawarł umowy, o której mowa § 6 ust. 1 p.12

  UWAGA: Wobec studentów, którzy nie spełnią powyższych wymagań zostanie wszczęta procedura skreślenia z listy studentów zgodnie z § 19 Regulaminu studiów w PWr.


                                                                                                                                                                   Prodziekan ds. studenckich
                                                                                                                                                                   Wydziału Mechaniczno-Energetycznego   

   

   

   

   


   

   

   

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty