Strona główna | Zespół ds. Obsługi IT
 
­

­­

Skład osobowy zespołu:

 

 • inż. Przemysław Kanikowski - Kierownik Zespołu
  e-mail: przemyslaw.kanikowski@pwr.edu.pl  tel. 71 320 22 35, bud. A-1 / 245

 • inż. Adrian Paćkowski - p.o. Administratora Systemów Informatycznych
  e-mail: adrian.packowski@pwr.edu.pl  tel. 71 320 42 56, bud. A-8 / 02

  Administracja zasobami informatycznymi: siecią komputerową, serwerami, systemami i oprogramowaniem, pocztą elektroniczną.

 

 Ogólny zakres zadań zespołu:


 • administrowanie i utrzymanie zasobów teleinformatycznych Wydziału współdzielonych przez wszystkie jednostki organizacyjne w celu sprawnego ich funkcjonowania;

 • organizacja, koordynacja i nadzór nad zapewnieniem dostępu pracownikom i studentom Wydziału do zasobów teleinformatycznych Uczelni (obsługa procesu dydaktycznego, poczta elektroniczna, serwisy, oprogramowanie, itp.);

 • wdrażanie na Wydziale systemów informatycznych, procedur i zasad przyjętych w skali całej Uczelni;

 • planowanie, koordynowanie oraz wnioskowanie o finansowanie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej Wydziału i jego jednostek organizacyjnych;

 • opracowywanie specyfikacji technicznej dotyczącej zakupu sprzętu teleinformatycznego;

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania sprzętu audiowizualnego, teleinformatycznego i oprogramowania wykorzystywanego na Wydziale i w jednostkach mu podległych;

 • świadczenie doraźnej pomocy eksploatacyjnej użytkownikom zasobów teleinformatycznych;

 • współdziałanie w zakresie w/w zadań ze stosownymi służbami Uczelni.
­

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty