Strona główna | Programy kształcenia - rekrutacja od 2012/2013 do 2014/2015
 

Programy kształcenia - rekrutacja od 2012/2013 do 2014/2015

­­­­Rekrutacja 2012/2013 i późniejsze


kierunek st­udiów / main field of study: ­Energetyka / Power Engineering (ENG)­­ ­


­ ­ ­
stopień studiów / education level:
forma studiów / form of studies:
specjalności / specializations:
I stopień / 1st level, inżynier
stacjonarna / full-time
Elektroenergetyka / Electric Power Engineering (EEN)
Energet­yka cie­plna / Thermal Power Engineering (ENC)

 

1. Program studiów / Programme of studies
2. Efekty kształcenia / Assumed educational effects
3. Plan studiów / Plan of studies
4. Karty przedmiotów / Subject cards

PL EN ­
 
 
  ­   ­­

­


stopień studiów / education level:
forma studiów / form of studies:
specjalności / specializations:
I stopień / 1st level, inżynier
niestacjonarna / part-time
Energet­yka cieplna / Thermal Power Engineering (ENC)

 

1. Program studiów / Programme of studies­
2. Efekty kształcenia / Assumed educational effects
3. Plan studiów / Plan of studies
4. Karty przedmiotów / Subject cards

PL EN
 
 
  ­­   ­


stopień studiów / education level:
forma studiów / form of studies:
specjalności / specializations:
II stopień / 2nd level, magister
stacjonarna / full-time
Chłodnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja / Refrigerating, Heating and Air-Conditioning (CCK)
Energetyka i ochrona atmosfery / Power Engineering and air Protection (ENA)
Energetyka jądrowa / Nuclear Power Engineering (ENJ)
Odnawialne źródła energii / Renewable Sources of Energy (OZE)

 

1. Program studiów / Programme of studies­
2. Efekty kształcenia / Assumed educational effects
3. Plan studiów / Plan of studies
4. Karty przedmiotów / Subject cards

PL EN
 
  ­ ­
    ­­


stopień studiów / education level:
forma studiów / form of studies:
specjalności / specializations:
II stopień / 2nd level, magister
stacjonarna / full-time
Odnawialne źródła energii / Renewable Sources of Energy (RSE)

 

1. Program studiów / Programme of studies­
2. Efekty kształcenia / Assumed educational effects
3. Plan studiów / Plan of studies
4. Karty przedmiotów / Subject cards

PL EN

   
    ­­


stopień studiów / education level:
forma studiów / form of studies:
specjalności / specializations:
II stopień / 2nd level, magister
niestacjonarna / part-time
Odnawialne źródła energii / Renewable Sources of Energy (OZE)

 

1. Program studiów / Programme of studies­
2. Efekty kształcenia / Assumed educational effects
3. Plan studiów / Plan of studies
4. Karty przedmiotów / Subject cards

PL EN    

    ­


 

 

kierunek st­udiów / main field of study: Mechanika i budowa maszyn / Mechanical Engineering and Machine Building (MBM)


­ ­
stopień studiów / education level:
forma studiów / form of studies:
specjalności / specializations:
I stopień / 1st level, inżynier
stacjonarna / full-time
Inżynieria cieplna / Thermal Engineering (INC)
Inżynieria lotnicza / Engineering of Aviation (ILO)

 

1. Program studiów / Programme of studies
2. Efekty kształcenia / Assumed educational effects
3. Plan studiów / Plan of studies
4. Karty przedmiotów / Subject cards

PL EN
 
 
  ­   ­­


stopień studiów / education level:
forma studiów / form of studies:
specjalności / specializations:
I stopień / 1st level, inżynier
niestacjonarna / part-time
Inżynieria cieplna / Thermal Engineering (INC)

 

1. Program studiów / Programme of studies
2. Efekty kształcenia / Assumed educational effects
3. Plan studiów / Plan of studies
4. Karty przedmiotów / Subject cards

PL EN
 
 
    ­

­


stopień studiów / education level:
forma studiów / form of studies:
specjalności / specializations:
II stopień / 2nd level, magister
stacjonarna / full-time
Inżynieria i aparatura procesowa / Process Systems Engineering (IAP)
Inżynieria lotnicza / Engineering of Aviation (ILO)
Inżynieria niskich temperatur / Low Temperature Engineering (INN)
Maszyny i urządzenia energetyczne / Power Engineering Machines and Devices (MUE)

 

1. Program studiów / Programme of studies
2. Efekty kształcenia / Assumed educational effects
3. Plan studiów / Plan of studies
4. Karty przedmiotów / Subject cards

PL EN
 
 
  ­­ 


stopień studiów / education level:
forma studiów / form of studies:
specjalności / specializations:
II stopień / 2nd level, magister
stacjonarna / full-time
Chłodnictwo i kriogenika / Refrigeration and Cryogenics (RAC)

 

1. Program studiów / Programme of studies
2. Efekty kształcenia / Assumed educational effects
3. Plan studiów / Plan of studies
4. Karty przedmiotów / Subject cards

PL EN
 
 
  ­ 


stopień studiów / education level:
forma studiów / form of studies:
specjalności / specializations:
II stopień / 2nd level, magister
niestacjonarna / part-time
Inżynieria lotnicza/ Engineering of Aviation (ILO)

 

1. Program studiów / Programme of studies
2. Efekty kształcenia / Assumed educational effects
3. Plan studiów / Plan of studies
4. Karty przedmiotów / Subject cards

PL EN
 
 
  ­ 


­


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty