Strona główna | Postępowania awansowe | Postępowania habilitacyjne
 

Postępowania habilitacyjne

Postępowanie­ habilitacyjne dr inż. Ziemowita Malechy

 

Dr inż. Ziemowit Malecha z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Ziemowit Malecha wskazał Radę Wydziału  Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

 


HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnegodr inż. Ziemowita Malechy

 

 • 01.12.2016 r.
  Wniosek dr inż. Ziemowita Malechy skierowany do  Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie  postępowania  habilitacyjnego.

 • 02.12.2016 r.
  Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

 • 15.12.2016 r.
  Pismo Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr inż. Ziemowita Malechy o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.

 • 25.01.2017 r.
  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż. Ziemowita Malechy oraz uchwały w sprawie  powołania recenzenta, sekretarza oraz członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Ziemowita Malechy

 • 10.03.2017 r.
  Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów  powołała  komisję habilitacyjną w składzie:
 1. Przewodniczący komisji - prof. Jan Taler - Politechnika Krakowska,
 2. Sekretarz komisji - dr hab. inż.  Artur Andruszkiewicz, prof. PWr. - Politechnika Wrocławska,
 3. Recenzent - prof. Michał Ciałkowski  -  Politechnika Poznańska,
 4. Recenzent - prof. Roman Ulbrich  -  Politechnika Opolska,
 5. Recenzent - prof. Krzysztof Sibilski  -  Politechnika Warszawska,
 6. Członek komisji - dr hab. inż. Joanna Wilk, prof. PRz. Politechnika Rzeszowska,
 7. Członek komisji - dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk - Politechnika Wrocławska.

 


 

 

Postępowanie­ habilitacyjne dr inż. Piotra Kolasińskiego

 

Dr inż. Piotr Kolasiński  z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Piotr Kolasiński  wskazał  Radę Wydziału  Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

 


HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnegodr inż. Piotra Kolasińskiego

 

 • 25.11.2016  r.
  Wniosek dr inż. Piotra Kolasińskiego skierowany do  Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów o  przeprowadzenie  postępowania  habilitacyjnego.

 • 25.11.2016 r.
  Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

 • 28.11.2016 r.

  Pismo Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr inż. Piotra Kolasińskiego  o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.

 • 21.12.2016 r.
  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr inż. Piotra Kolasińskiego oraz uchwały w sprawie  powołania recenzenta, sekretarza oraz członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Piotra Kolasińskiego

  • 03.02.2017 r.
   Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów  powołała  komisję habilitacyjną w składzie:
1.    Przewodniczący komisji - prof. Adam Hamrol - Politechnika Poznańska,
2.    Sekretarz komisji - dr hab. inż.  Artur Andruszkiewicz, prof. PWr. - Politechnika Wrocławska,
3.    Recenzent - prof. Dariusz Mikielewicz -  Politechnika Gdańska,
4.    Recenzent - prof. Piotr Cyklis -  Politechnika Krakowska,
5.    Recenzent - prof. Zbigniew Królicki  - Politechnika Wrocławska,
6.    Członek komisji - dr hab. inż. Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
7.    Członek komisji - prof. Maciej Chorowski - Politechnika WrocławskaPostępowania habilitacyjne - zakończone
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty