Strona główna | Postępowania awansowe | Postępowania habilitacyjne
 

Postępowania habilitacyjne

­­­­­

 

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Wojciecha Moronia

 

Dr inż. Wojciech Moroń  z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Wojciech Moroń  wskazał  Radę Wydziału  Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

  ­


HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego
dr inż. Wojciecha Moronia

 

 • 16.11.2015  r.
  Wniosek dr inż. Wojciecha Moronia   skierowany do  Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów o  przeprowadzenie  postępowania  habilitacyjnego.

 • 26.11.2015 r.
  Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

 • 04.01.2016 r.

  Pismo Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr inż. Wojciecha Moronia  o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  przez Radę  Wydziału Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.


 • 27.01.2016 r.
  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr inż. Wojciecha Moronia przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego  oraz uchwały w sprawie  powołania recenzenta, sekretarza oraz członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Wojciecha Moronia.

 • 11.03.2016 r.
  Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów  powołała  komisję habilitacyjną w składzie:
 1. ­przewodniczący komisji - prof. Jan Taler - Politechnika Krakowska  im. Tadeusza Kościuszki,­ ­
 2. sekretarz komisji - dr hab. inż.  Artur Andruszkiewicz, prof. PWr.  - Politechnika Wrocławska,
 3. recenzent - prof. Andrzej Teodorczyk- Politechnika Warszawska,
 4. recenzent - prof. Teodor Skiepko -  Politechnika Białostocka,
 5. recenzent - prof. Janusz Kotowicz - Politechnika Śląska w Gliwicach,
 6. członek komisji - dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL- Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie,
 7. członek komisji - prof. Maciej Chorowski - Politechnika Wrocławska.

­ Do pobrania:

 
Postępowania habilitacyjne - zakończone
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty