Strona główna | Postępowania awansowe | Postępowania habilitacyjne
 

 

 

Postępowanie habilitacyjne dr inż. Moniki Lewandowskiej - postępowanie zakończone


Dr inż. Monika Lewandowska z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych ,w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Monika Lewandowska wskazała  Radę Wydziału  Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.


HARMONOGRAM przebiegu postępowania habilitacyjnego
dr inż. Moniki Lewandowskiej


 • 6.05.2013 r.
  Wniosek dr inż. Moniki Lewandowskiej skierowany do  Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów o  wszczęcie  postępowania  habilitacyjnego.

 • 9.05.2013 r.
  Centralna Komisja  ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.
  ­
 • 17.05.2013 r.
  Pismo Centralnej  Komisji ds. Stopni i Tytułów w sprawie przekazania wniosku dr inż. Moniki Lewandowskiej
  o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  przez Wydział Mechaniczno-Energetyczny Politechniki Wrocławskiej.

 • 5.06.2013 r.
  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej uchwał w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  dr inż. Moniki Lewandowskiej oraz w sprawie  powołania recenzenta, sekretarza oraz członka komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Moniki Lewandowskiej.

 • 6.09.2013 r.
  Pismo Centralnej ds. Stopni i Tytułów informujące o powołaniu pełnego składu komisji habilitacyjnej w  osobach:

1.  przewodniczący komisji  - prof. Józef Gawlik  - Politechnika Krakowska  im. Tadeusza Kościuszki,
2.  recenzent – prof. Tadeusz Sobczyk – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
3.  sekretarz komisji – dr hab. inż.  Artur Andruszkiewicz – Politechnika Wrocławska,
4.  recenzent – prof. Tadeusz Kulik – Politechnika Warszawska,
5.  recenzent – prof. Maciej Chorowski – Politechnika Wrocławska ,
6.  członek komisji – prof. Andrzej Nowak – Politechnika Śląska w Gliwicach ,
7.  członek komisji – dr hab. Marian Ciszek – Politechnika Wrocławska.

 • 08.11.2013 r.
  Pismo Centralnej Komisji  ds. Stopni i Tytułów zmieniające postanowienie z dnia 6.09.2013 r.  w sprawie powołania Komisji
  w postępowaniu habilitacyjnym  dr inż. Moniki Lewandowskiej. Zmiana polega na tym, że zamiast prof. Tadeusza Sobczyka
  z Politechniki Krakowskiej  powołuje się w w/w postępowaniu na recenzenta, dr hab. inż. Barbara Ślusarek z Instytutu Tele-
  i Radiotechnicznego w Warszawie.

1. przewodniczący komisji  - prof. Józef Gawlik  - Politechnika Krakowska  im. Tadeusza Kościuszki,
2. sekretarz komisji – dr hab. inż.  Artur Andruszkiewicz – Politechnika Wrocławska,
3. recenzent – prof. Tadeusz Kulik – Politechnika Warszawska,
4. recenzent – dr hab. inż. Barbarę Ślusarek -  Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie,
5. recenzent – prof. Maciej Chorowski – Politechnika Wrocławska ,
6. członek komisji – prof. Andrzej Nowak – Politechnika Śląska w Gliwicach ,
7. członek komisji – dr hab. Marian Ciszek – Politechnika Wrocławska.

 • 11.04.2014 r.
  Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej i podjęcie uchwały w sprawie nadania  stopnia doktora habilitowanego, dr inż. Monice Lewandowskiej.

 • 14.05.2014 r.
  Podjęcie przez Radę Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej uchwały o nadaniu stopnia
  doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn dr. inż. Monice Lewandowskiej.


 

Do pobrania:


 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty