Strona główna | Stopnie i tytuły naukowe | Habilitacja po nowelizacji
 

 

Postępowanie habilitacyjne wg przepisów znowelizowanej w roku 2011 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki


 

ROZPORZĄDZENIE z dnia 26 września 2016r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - pobierz plik

 

ROZPORZĄDZENIE z dnia 30 października 2015r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - pobierz plik

 

KOMUNIKAT NR 1/2015 w sprawie formy dokumentowania wniosków o wszczęcie postępowania habilitacyjnego składanych od dnia 25 listopada 2015r. - pobierz plik  

 

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 1198) - pobierz plik

 

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ((Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm. - tekst ujednolicony D.U. z dnia 2 grudnia 2014 r. poz. 1852) - pobierz plik

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - pobierz plik

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora - pobierz plik

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego - pobierz plik

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych - pobierz plik

 

KOMUNIKAT NR 1/2015 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie formy dokumentowania wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego - składanych od dnia 25 listopada 2015 r.- zobacz

 

KOMUNIKAT NR 3/2012 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie sporządzania wykazu opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych – zgodnie z § 12 ust.2 pkt 3 Rozporządzenia MNiSW z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 204, poz. 1200) oraz oświadczeń współautorów – zgodnie z § 13 ww. rozporządzenia, stanowiących załączniki do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego - zobacz

 

KOMUNIKAT NR 2/2012 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dotyczący toku postępowania habilitacyjnego - zobacz

 

KOMUNIKAT NR 6/2011 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie sporządzania wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz autoreferatu - zobacz

 

KOMUNIKAT NR 5/2011 Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie formy dokumentowania wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego - zobacz

 

Procedura postępowania habilitacyjnego - pobierz plik   ­

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty