Strona główna | Studia stacjonarne III-go stopnia | Praktyki zawodowe
 

PRAKTYKI ZAWODOWE prowadzone są w formie zajęć dydaktycznych prowadzonych samodzielnie przez doktoranta.

Rada Wydziału w uchwale z dnia 25.09.2013 r. określiła liczby godzin oraz sposób prowadzenia zajęć przez doktorantów w ramach praktyk zawodowych oraz w ramach pracy zarobkowej w roku akademickim 2013/2014:

  • po 90 godzin wykonane samodzielnie w roku akademickim, w którym doktorant otrzymuje stypendium doktoranckie,
  •   po 30 godzin wykonane samodzielnie w roku akademickim, w którym doktorant nie otrzymuje stypendium.
 

Uczestnik studiów doktoranckich zatrudniony w charakterze nauczyciela akademickiego, prowadzący zajęcia dydaktyczne w Uczelni, jest zwolniony z odbywania praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

W uzasadnionych przypadkach, dotyczących okresu co najmniej kilku miesięcy, związanych z:

1)      przedłużeniem okres odbywania studiów doktoranckich, o którym mowa w ust. 1., lub,

2)      przebywaniem doktoranta w innym ośrodku akademickim lub naukowym (krajowym lub zagranicznym) lub,

3)      chorobą,

Prorektor ds. Nauczania na wniosek kierownika studiów doktoranckich może doktorantowi obniżyć wymiar praktyk zawodowych, albo całkowite zwolnić go z obowiązku ich odbycia

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty