Strona główna | Komisje i Zespoły
 

­

 

 Komisje Wydziałowe (kadencja 2016-2020)


Komisja ds. Rozwoju Kadry Naukowej Wydziału

 • dr hab. inż. Artur Andruszkiewicz, prof. PWr. (Przewodniczący)
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
 • dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr.
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Rybak
 • dr hab. inż. Janusz Skrzypacz
 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk

Komisja ds. Finansowych

 • Dziekan, prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek (Przewodniczący)
 • dr hab. inż. Artur Andruszkiewicz, prof. PWr.
 • prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

 • prof. dr hab. inż. Wiesław Rybak
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Wójs

 • ­dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, prof. PWr.

 • ­dr hab. inż. Jacek Kasperski, prof. PWr.

 • ­­mgr inż. Aleksandra Niedzielska

 


Wydziałowa  Komisja  ds. Studiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017

 

 • dr hab. inż. Henryk Kudela, prof. PWr. (Przewodniczący)
 • dr hab. inż. Maria Jędrusik, prof. PWr.
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
 • dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr.
 • prof. dr hab. inż.  Wiesław Rybak
 • dr hab.inż. Janusz Skrzypacz
 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk
 • mgr inż. Barbara Engler

 

Wydziałowa  Komisja  ds. Oceny i Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

 • dr inż. Maria Mazur (Przewodniczący) - Pełnomocnik dziekana ds. zapewniania jakości kształcenia
 • dr inż. Michał Pomorski (Z-ca przewodniczącego) - Prodziekan ds. dydaktyki
 • doc dr inż. Roman Róziecki (Sekretarz)
 • dr hab. inż. Artur Anduszkiewicz, prof. PWr. - Przewodniczący komisji programowej dla studiów I stopnia na kierunku Energetyka
 • dr hab. inż. Dorota Nowak-Woźny - Przewodniczący komisji programowej dla studiów II stopnia na kierunku Energetyka
 • dr hab. inż. Wojciech Moroń - Przewodniczący komisji programowej dla studiów I stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn
 • dr hab. inż. Janusz Skrzypacz - Przewodniczący komisji programowej dla studiów II stopnia na kierunku Mechanika i budowa maszyn
 • dr hab. inż. Henryk Kudela, prof.PWr. - Kierownik studiów doktoranckich
 • mgr inż. Barbara Engler - Przedstawiciel doktorantów
 • Patrycja Głuszyńska - Przedstawiciel studentów

 

Wydziałowa  Komisja  Wyborcza

 • dr  hab. inż. Dorota Nowak Woźny (Przewodniczący)
 • dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk (Z-ca przewodniczącego)
 • dr inż. Tomasz Hardy
 • mgr Marcin Misiewicz
 • mgr inż. Barbara Engler
 • Wioletta Janus

 

Powołanie Przewodniczących Komisji Programowych dla kierunków studiów i specjalności prowadzonych na Wydziale

 

Kierunki studiów

  • Energetyka, studia I stopnia: dr hab. inż. Artur Andruszkiewicz, prof. PWr.
  • Energetyka, studia II stopnia: dr hab. inż. Dorota Nowak-Woźny
  • Mechanika i Budowa Maszyn, studia I stopnia: dr hab. inż. Wojciech Moroń
  • Mechanika i Budowa Maszyn, studia II stopnia: dr hab. inż. Janusz Skrzypacz

Specjalności

  • Elektroenergetyka: prof. dr hab. inż. Juliusz B. Gajewski
  • Energetyka cieplna: dr hab. inż. Mieczysław Struś, prof. PWr.
  • Chłodnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja: prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
  • Energetyka i ochrona atmosfery: prof. dr hab. inż. Wiesław Rybak
  • Energetyka jądrowa: prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski
  • Odnawialne źródła energii, Renewable Sources of Energy: dr hab. inż. Halina Pawlak- Kruczek, prof. PWr.
  • Inżynieria cieplna: dr hab. inż. Maria Jędrusik, prof. PWr.
  • Inżynieria lotnicza: dr hab. inż. Cezary Szczepański, prof. PWr.
  • Inżynieria i aparatura procesowa: dr hab. inż. Janusz Lichota
  • Inżynieria niskich temperatur, Refrigeration and Cryogenics: dr hab. inż. Sławomir Pietrowicz, prof. PWr.
  • Maszyny i urządzenia energetyczne: dr hab. inż. Krzysztof Tomczuk

 

 Zespoły Wydziałowe (kadencja 2016-2020)


Wydziałowy Zespół ds. Hospitacji

 • dr hab. inż.  Artur Andruszkiewicz, prof. PWr.
 • prof. dr hab. inż. Juliusz B. Gajewski
 • doc. dr inż. Andrzej Gronczewski
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek
 • dr hab. inż.  Maria Jędrusik, prof. PWr.
 • dr hab. inż.  Jacek Kasperski, prof. PWr.
 • dr hab. inż.  Henryk Kudela, prof. PWr.
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Królicki
 • dr hab. inż.  Janusz Lichota
 • dr hab. inż.  Dorota Nowak-Woźny
 • dr hab. inż.  Halina Pawlak-Kruczek, prof. PWr.
 • dr hab. inż.  Sławomir Pietrowicz, prof. PWr.
 • dr inż. Michał Pomorski
 • doc. dr inż. Roman Róziecki
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Rybak
 • dr hab. inż.  Janusz Skrzypacz
 • dr hab. inż.  Mieczysław Struś, prof. PWr.
 • dr inż. Andrzej Tatarek
 • dr hab. inż.  Krzysztof Tomczuk
 • doc. dr inż. Małgorzata Wiewiórowska

 

Komisje Wydziałowe (kadencja 2012-2016)

Komisja Oceniająca

 • prof. dr hab. inż. Juliusz B. Gajewski - przewodniczący
 • dr hab. inż. Jacek Kasperski, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Cezary Szczepański, prof. nadzw.
 • dr inż. Małgorzata Wiewiórowska, doc.
 • dr inż. Katarzyna Strzelecka

   

Komisja ds. Studiów Doktoranckich (na rok akademicki 2015/2016)
 • dr hab. inż. Henryk Kudela, prof. nadzw. - przewodniczący
 • dr hab. inż. Maria Jędrusik, prof. nadzw.
 • prof. dr hab. inż. Juliusz B. Gajewski
 • prof. dr hab. inż. Kazimierz Wójs
 • prof. dr hab. inż. Wiesław Rybak
 • dr hab. inż. Artur Andruszkiewicz, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Jacek Kasperski, prof. nadzw.
 • dr hab. inż. Mieczysław Struś, prof. nadzw.
 • mgr inż. Anna Kisiela

Komisja Kwalifikacyjna na studia II stopnia na rok akademicki 2016/2017

 • dr inż. Michał Pomorski - przewodniczący
 • dr hab. inż. Artur Andruszkiewicz, prof. nadzw.
 • dr inż. Stefan Reszewski
 • dr inż. Paweł Rączka
 • dr hab. inż. Dorota Nowak - Woźny
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty