Strona główna | Władze | Koordynatorzy i Pełnomocnicy
 

 

Koordynatorzy, Pełnomocnicy Dziekana (kadencja 2016-2020) 

 

 1. dr inż. Karolina Madera-Bielawska - koordynator zadań związanych ze Strategią Rozwoju WME i zadań związanych z oceną ryzyka na WME

 2. dr Paweł Regucki - koordynator zadań związanych z międzynarodową wymianą akademicką realizowaną w ramach Programu Erasmus + (w zakresie studiów i praktyk)

 3. dr hab.inż.Sławomir Pietrowicz - koordynator międzynarodowych umów o współpracy

 4. dr hab.inż. Sławomir Pietrowicz - koordynator ds. promocji na WME

 5. dr inż. Bartosz Zajączkowski - członek Zespołu ds. Rozwoju Międzynarodowej Współpracy Naukowo-Badawczej przy Dziale Współpracy Międzynarodowej

 6. inż. Przemysław Kanikowski - koordynator wydziałowy ds. Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POL-on

 7. dr inż. Wojciech Moroń - koordynator wydziałowy odpowiedzialny za współpracę z Ośrodkiem Współpracy Nauki z Gospodarką (przy CWINT)

 8. dr hab. inż. Dorota Nowak-Woźny - udział w pracach Rady Nadzorującej Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej, przedstawiciel Wydziału do Rady Wydawniczej PWr działającej przy Oficynie Wydawniczej PWr

 9. dr hab. inż. Dorota Nowak-Woźny - Redaktor Naukowy WME do współpracy z CWINT w zakresie oceny merytorycznej dorobku piśmienniczego

 10. dr inż. Maria Mazur - Pełnomocnik Dziekana ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 11. dr inż. Krzysztof Kubas - Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Zawodowych

 12. dr inż. Artur Nemś - odpowiedzialny za sprawy patentów i przedłużenia ochrony wynalazków na WME

 13. dr inż. Krzysztof Mościcki - Pełnomocnika Dziekana ds. Promocji i Aktywności Studenckiej na WME

 14. dr inż. Bogusław Białko - koordynator do współpracy w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Absolwentów i pośrednictwa z Wydziałem (lata 2015 - 2017)

 15. dr inż. Michał Pomorski - przedstawiciel Wydziału do pracy w Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

 16. dr inż. Andrzej Sitka - kandydat WME do Rady Nadzorującej Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty