Strona główna | Ankietyzacja i hospitacja zajęć dydaktycznych
 

  1. Pismo okólne 14/2003 (w sprawie oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia) – nieaktualne od 2014/2015
  2. Pismo okólne 15/2003 (w sprawie hospitacji zajęć dydaktycznych) – nieaktualne od 2014/2015
  3. Ankieta oceny kursu (formularz 2003) – nieaktualne od 2014/2015
  4. Protokół z hosptacji (formularz 2003) nieaktualne od 2014/2015
  5. ZW 95/2014 (w sprawie hospitowania zorganizowanych zajęć dydaktycznych prowadzonych w Politechnice Wrocławskiej przez nauczycieli akademickich, doktorantów i specjalistów spoza Uczelni)
  6. ZW 9/2015  w sprawie informatycznego systemu ankietowego badania opinii studentów i doktorantów o zajęciach dydaktycznych prowadzonych w Politechnice Wrocławskiej
  7. Załączniki do ZW 9/2015 (formularze ankiet i formularz E-Raportu)
  8. Protokół z hospitacji (formularz 2014)
  9. Statystyka przeprowadzonych ankietyzacji
  10. ­Statystyka przeprowadzonych hospitacji ­
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty