Strona główna | Studia stacjonarne III-go stopnia | Rekrutacja
 

 

Zasady przyjęć na stacjonarne studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej - pobierz plik 

 

 

Terminarz procesu rekrutacji dodatkowej na rok akademicki 2016/2017:

Zgłoszenia wraz z dokumentami pobranymi ze strony internetowej należy składać do dnia 12 września 2016 r. w godz. 8:00 - 15:00 w Dziale Nauczania, bud. A-1 pok. 153

1. Kandydaci podchodzą do egzaminu z języka obcego, który odbywa się w Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej:

 • Egzamin z języka angielskiego, odbędzie się 16.09.2016 r. w bud. C-13 sala 1.27 godz. 10.00
  (tylko Wydziały W-1, W-2, W-8, W-9, W-11).

 • Egzamin z języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego lub hiszpańskiego odbędzie się 16.09.2016 r. godz. 10:00
  (Studium Nauki Języków Obcych bud. H-4, Wybrzeże Wyspiańskiego 8 (tylko Wydziały W-1, W-2, W-8, W-9, W-11).

2. Kandydaci podchodzą do egzaminu kierunkowego 21.09.2016 r. godz. 11.15 sala 262 bud. A4.

3. Dnia 22.09.2016 r. od godz. 9.00 s. 103 bud. A4 Komisja rekrutacyjna przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne, podczas których Kandydaci prezentują swoje osiągnięcia naukowe przedstawiając portfolio. Kandydatom towarzyszy pracownik naukowy proponowany na opiekuna naukowego.

Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia 26.09. 2016 r.

Do 27.09.2016 r. Rektor rozpatruje ewentualne odwołania

Terminarz procesu rekrutacji na rok akademicki 2016/2017 (archiwum) - pobierz plik

 

Być doktorem nauk ścisłych

Absolwentom, którzy wybierają drogę kariery naukowej, Wydział Mechaniczno-Energetyczny oferuje kształcenie na czteroletnich studiach doktoranckich. Studia III stopnia prowadzone są w systemie stacjonarnym, w następujących dyscyplinach:
   • energetyka
   • budowa i eksploatacja maszyn

Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie jest odpowiednio wysoka średnia ocen ze studiów II stopnia, zdanie egzaminu ogólnego i testu językowego oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie naukowej energetyka oraz  budowa i eksploatacja maszyn.

Dzięki rozwiniętej współpracy międzynarodowej (Niemcy, Anglia, Francja, Holandia itp.) doktoranci mają możliwość zrealizowania części studiów na wybranej uczelni za granicą, by w ten sposób zdobyć szerokie doświadczenie dydaktyczno-naukowe.

Więcej informacji na temat rekrutacji i realizacji studiów III stopnia znaleźć można na stronie: Studia doktoranckie w Politechnice Wrocławskiej.

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty