Strona główna | Dyplomanci | Informacje ogólne
 

 

 

INFORMACJA DLA STUDENTÓW, KTÓRZY KOŃCZĄ STUDIA W SEMESTRZE LETNIM 2016/2017 - ­pobierz plik

 

WAŻNE: Zalecenia edytorskie pracy dyplomowej - ­­pobierz plik   ­

 

Przed złożeniem dokumentów należy pobrać z dziekanatu teczkę do pracy dyplomowej.

 

Wykaz dokumentów: (druki dostępne w zakładce dyplomanci/druki i podania: http://www.wme.pwr.wroc.pl/3129533,81.dhtml)

 • egzemplarz pracy dyplomowej w luźnych, ponumerowanych kartkach, drukowanych obustronnie z uwzględnieniem właściwej strony tytułowej,
 • ocenę pracy dyplomowej promotora,
 • ocenę pracy dyplomowej recenzenta (informacja o wyznaczeniu recenzenta jest podana po zalogowaniu do systemu Antyplagiat https://asap.pwr.edu.pl)
 • podanie o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (UWAGA: podanie należy złożyć po uzyskaniu ostatniego zaliczenia/ egzaminu i uzyskaniu wpisu do indeksu elektronicznego)
 • drugi egzemplarz pracy dyplomowej nagrany na płytę CD w dowolnym formacie,
 • oświadczenie studenta o samodzielności wykonania pracy dyplomowej (wymagany wydruk z systemu ASAP - zał. nr 1 do ZW 75/2015),
 • oświadczenie o  udostępnieniu pracy dyplomowej (zał. nr 1 do ZW 13/2016),
 • protokół kontroli oryginalności pracy dyplomowej (wymagany wydruk z systemu ASAP podpisany przez opiekuna pracy dyplomowej zał. nr 2 do ZW 75/2015),
 • 4 zdjęcia - format 4,5 cm x 6,5 cm w podpisanej kopercie,
 • uregulowaną kartę zobowiązań wobec biblioteki (kartę zobowiązań można oddać po egzaminie dyplomowym),
 • opłatę za dyplom - 60 zł. (dokonaną przelewem na indywidualne konto dostępne na portalu JSOS),
 • dane absolwenta,
 • formularz dotyczący udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów PWr. - zgodnie z ZW 39/2012, wniosek dostępny na stronie: https://www.biurokarier.pwr.edu.pl/oferta-biura-karier/13/badanie-losow-zawodowych-absolwentow (należy zarejestrować się na stronie Biura Karier, uzupełnić dane osobowe, zaznaczyć czy wyraża się zgodę na badanie losów zawodowych czy nie, wydrukować formularz i podpisać).

 

Na pisemny wniosek absolwent może otrzymać dodatkowy odpis dyplomu w j. angielskim lub/i niemieckim. W związku z tym dokonuje opłaty w wysokości 40 zł. za każdy j. obcy (na indywidualne konto na portalu JSOS) oraz dostarcza dodatkowo 2 lub 4 zdjęcia w formacie 4,5cm x 6,5 cm.

Wniosek należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia egzaminu dyplomowego zgodnie z ZW 32/2009.  

 

              ­      Zobacz jak prawidłowo­ opisać teczkę pracy dyplomowej - pobierz plik

 

 


 

 

Uchwała Rady Wydziału Mechaniczno-Energetycznego nr 4 /D/2008
z dnia 19 września 2008
w sprawie zmian w programie nauczania

 

Rada Wydziału Mechaniczno-Energetycznego działając w oparciu o § 8 pkt.4 Regulaminu studiów w Politechnice Wrocławskiej przyjmuje następujące zmiany w realizacji kursu Praca dyplomowa:

 • począwszy od roku akademickiego 2008/2009 warunkiem dopuszczenia studenta do realizacji pracy dyplomowej stopnia magisterskiego jest zaliczenie wszystkich kursów objętych programem nauczania w semestrach poprzedzających semestr dyplomowy
 • począwszy od roku 2009/2010 obowiązek ten dotyczyć będzie także studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia inżynierskich i II stopnia magisterskich
 • praca dyplomowa realizowana może być w innych semestrach niż te­, które wynikają z planu stu­diów pod warunkiem wyboru tematu pracy z oferty tematów już ­­zatwierdzonych­ przez Radę Wydziału – w seme­strze zimowy­m dla studi­ów ­ma­gister­­skich, w semestrze letnim dl­­a studiów inżynierskich
­­
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty