Strona główna | Praktyki i praca
 

­­­­­  ­ ­

PEŁNOMOCNIK DZIEKANA DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH

dr inż. Krzysztof Kubas, bud.A-4, pok. 204, tel. 71 320 38 21

e-mail: krzysztof.kubas@pwr.wroc.pl­


 

Ważne!!!

 

Dokumenty aplikacyjne na praktykę zawodową przyjmowane będą do 30.06.2017r.

 

Dokumenty, które należy dostarczyć  do Pełnomocnika ds. praktyk:

1.    Wniosek studenta przystępującego do praktyki zawodowej (podpisany)
2.    Pismo przewodnie z adresem firmy w nagłówku
3.    Wypełnione dwustronnie Porozumienie - dwa egzemplarze
4.    Potwierdzenie ubezpieczenia NNW
5.    Ramowy program praktyki
6.    Arkusz opinii o studencie
7.    Wypełnione skierowanie na badanie lekarskie (jeśli zakład wymaga)
8.    Zaadresowana koperta


Bezpłatne badania lekarskie z zakresu medycyny pracy dla kandydatów do szkół wyższych oraz studentów i doktorantów.
Lista wyłonionych świadczeniodawców dostępna jest na stronie DWOMP  

Przed przyjściem do wybranej placówki na badania proszę o wcześniejszy kontakt z placówką (telefoniczny lub e-mailowy).
Skierowanie na badanie lekarskie pobierz plik (UWAGA: skierowanie ważne 3 miesiące, badanie jest bezpłatne).

 


 

PRAKTYKI

 

Regulamin realizacji studenckich praktyk zawodowych - pobierz plik 

 

Opiekunowie merytoryczni studenckiej praktyki zawodowej w kadencji 2012-2016 - ­pobierz plik 

 

 

 

Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska s.c.
Agnieszka Cena-Soroko, Jerzy Żurawski
51-180 Wrocław ul. Pełczyńska 11


EthosEnergy Sp. z o.o. (dawniej TurboCare)
Paprotna 12A, 50-001 Wrocław


ZEC Service Sp. z o.o.
Łowiecka 24, 50-001 Wrocław

 

Więcej informacji u Pełnomocnika ds. praktyk zawodowych.
Dokumenty d­o odbycia standardowych p­raktyk:­ ­


Wzór wniosku składanego przez studenta przystępującego do praktyki zawodowej - pobierz plik 


Porozumienie o organizacji studenckich praktyk zawodowych - ­­­pobierz plik

(proszę pamiętać o dwóch egzemplarzach) 

 

Arkusz opinii o studencie odbywającym praktykę zawodową i potwierdzenie odbycia praktyki - pobierz plik 

 

­Pismo przewodnie - ­pobierz plik

 

Ramowy program praktyki zawodowej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej - ­pobierz plik

 


 

Ze względów BHP student obywający praktykę zawodową w ZEW KOGENERACJA powinien zapewnić we własnym zakresie:


1.    Okulary ochronne
2.    Ubranie robocze
3.    Kamizelkę ostrzegawczą (oznakowana napisem Politechnika Wrocławska lub student)
4.    Buty ochronne z noskiem stalowym
5.    Rękawice ochronne
6.    Ochronniki słuchu

   

Dokumenty do odbycia praktyk w ZEW KOGENERACJA


Wzór wniosku składanego przez studenta przystępującego do praktyki zawodowej - pobierz plik 


Zaświadczenie o ukończeniu praktyk - pobierz plik 

 

Umowa na praktyki studenckie - pobierz plik

(proszę pamiętać o dwóch egzemplarzach) 

 

Ramowy program praktyki - pobierz plik 

 

Formularz aplikacyjny - pobierz plik

 

Dokumenty dodatkowe - ­pobierz plik

 

Arkusz oceny praktykanta - ­pobierz plik

­ 

Każdy student przed praktyką zobowiązany jest skontaktować się z Panią

Alicja Buchert
Młodszy Specjalista ds. Personalnych  
EDF Polska S.A.
ul. Łowiecka 24
50-220 Wrocław, Polska
 
Alicja.Buchert@edf.pl

T +48 71 3238214
M +48 607 893 992Dokumenty do odbycia praktyk w ETHOSENERGY (dawniej TurboCare)­

 

Aplikując o praktyki w firmie ETHOSENERGY wymagane jest posiadanie uprawnień cieplnych typu E lub E+D.

 

Wzór wniosku składanego przez studenta przystępującego do praktyki zawodowej - pobierz plik 


Porozumienie o organizacji studenckich praktyk zawodowych - ­­­pobierz plik 

(proszę pamiętać o dwóch egzemplarzach) 

 

Arkusz opinii o studencie odbywającym praktykę zawodową i potwierdzenie odbycia praktyki - pobierz plik 

 

Ramowy program praktyki zawodowej na Wydziale Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej - ­pobierz plik

 

Dokumenty dodatkowe - pobierz plik 

­

Jesteś studentem/absolwentem? Szukasz ofert pracy. Praktyk lub staży?

 

Reprezentujesz pracodawcę i Twoja firma chce pozyskać studenta lub absolwenta Politechniki Wrocławskiej?

 

Udostępniamy W­am portal https://www.biurokarier.pwr.edu.pl

Zamieszczane są tam oferty pracy, praktyk, staży, oraz informacje o aktualnych wydarzeniach, konkursach, spotkaniach rekrutacyjnych i szkoleniach.

Zapraszamy!

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej
Wybrzeże Wyspiańskiego 23-25
50-370 Wrocław
Bud.C-13, pok.1.08

Adres email: biurokarier@pwr.edu.pl
Facebook : https://www.facebook.com/BiuroKarierPWr
Strona : ­­https://www.biurokarier.pwr.edu.pl

   

 

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty