Strona główna | Studia stacjonarne | Najczęściej zadawane pytania | 11. Czy można realizować kontynuację kursu (np. Fizyka 2) nie mając zaliczonych podstaw (Fizyka 1)?
 

Zgodnie z Regulaminem Studiów Wyższych w Politechnice Wrocławskiej obowiązującym
od 01 października 2015 roku Rada Wydziału może wskazać w programie studiów kursy/ grupy kursów, których studiowanie przez studenta uwarunkowane jest zaliczeniem kursów/ grup kursów poprzedzających [tzw. prerekwizyty do zapisów na kursy] – par.9, ust.3, pkt.1

Na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej obowiązują następujące prerekwizyty do zapisów na kursy:

 

- dopiero zaliczenie kursu Analiza matematyczna 1.1A [lub 1.1B] w całości [wykład i ćwiczenia] daje prawo do zapisu na kursy Analiza matematyczna 2.2A [wykład lub ćwiczenia]

 

- dopiero zaliczenie kursu Fizyka 1.6 w całości [wykład i ćwiczenia] daje prawo do zapisu na kursy Fizyka 2.11 [wykład];

UWAGA! powyższa restrykcja nie dotyczy kursu Fizyka 2.11 laboratorium, na który nie są wymagane żadne prerekwizyty

 

- dopiero zaliczenie kursu Geometria wykreślna w całości [wykład i ćwiczenia] daje prawo do zapisu na kurs: Rysunek techniczny [projekt]; brak zaliczenia kursu nie daje prawa do wpisu na kursy: PKM I [wykład i projekt], PKM II [wykład i projekt].

 

- dopiero zaliczenie kursu Rysunek techniczny [projekt] daje prawo do zapisu na kurs PKM I [wykład i projekt]; brak zaliczenia kursu nie daje prawa do wpisu na kurs: PKM II [wykład i projekt].

 

- w końcu zaliczenie kursu PKM I w całości [wykład i projekt] daje dopiero prawo do zapisu na kurs PKM II [wykład lub projekt].

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty