Strona główna | Studia stacjonarne | Najczęściej zadawane pytania | 2. Jak wygląda podanie o wpis na semestr z przekroczonym deficytem ?
 

Student składa podanie do Prodziekana ds. studenckich z prośbą o wpis na semestr z zaległościami.
(druk podania dostępny na stronie wydziałowej w zakładce Studenci | Druki i podania).

Podanie składa się osobiście w dziekanacie najpóźniej do 10-go dnia roboczego semestru.

 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty