Strona główna | Studia stacjonarne | Opłaty
 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KURSY POWTÓRKOWE W ROKU AKAD. 2016/2017

wprowadzona ZW Nr 65/2016 z dn. 19.05.2016 r.

 

Opłata za powtarzanie kursów na studiach stacjonarnych z powodu niezadowalających wyników w nauce jest jednakowa za każdą kolejną realizację (powtórkę) kursu i wynosi:

 1. za powtarzanie 15 godzin semestralnie (1 godz./tydz.): ćwiczeń, laboratorium, projektu, seminarium, zajęć sportowych - 60,00 zł.
 2. za powtarzanie 15 godzin semestralnie (1 godz./tydz.): wykładu, lektoratu z języka obcego - 52,50 zł.
 3. za powtarzanie kursu „Praca dyplomowa magisterska” (na studiach II stopnia) rozumianego jako dzieło - 900,00 zł.
 4. za powtarzanie kursu „Praca dyplomowa inżynierska” (na studiach I stopnia) rozumianego jako dzieło - 600,00 zł.

Opłaty za powtarzanie kursów w semestrze zimowym/ letnim 2016/2017 należy wnieść w terminie wskazanym na portalu Edukacja.CL (opłaty są naliczane po zapisaniu na kursy).

Opłaty za kursy powtórkowe wnosi się na indywidualne konto studenta, które znajduje się na portalu Edukacja.CL w zakładce „OPŁATY” (zaleca się płatność przelewem).

Konsekwencją nieprzestrzegania terminów wpłat będą naliczane odsetki.

 

Niedokonanie wpłaty w podanym terminie będzie traktowane jako brak wpłaty, co może skutkować wszczęciem procedury skreślenia z listy studentów, zgodnie z § 19 ust. 1 p. 7 Regulaminu studiów w Politechnice Wrocławskiej.

 

Ponieważ w indywidualnych przypadkach system Edukacja.CL może nie naliczyć wszystkich opłat, student zobowiązany jest do samodzielnego obliczenia opłaty za kursy, które powtarza.

 

UWAGA: Opłatę należy wnieść tylko za kursy, które będą realizowane w danym semestrze.

 

Druk rozłożenie opłaty na raty - kursy powtórkowe - pobierz plik - podanie należy złożyć w sem. letnim 2016/2017

najpóźniej do 3.03.2017


Wzór umowy o świadczenie usług edukacyjnych na studiach stacjonarnych (nowy wzór obowiązuje od semestru zimowego 2016/2017) - pobierz plik

Umowy są drukowane przez dziekanat.

 

 

Przykładowe opłaty:

 • Analiza matematyczna 1.1A  2 godz. wykładu/tydzień, opłata wynosi: 105 zł.
 • Analiza matematyczna 1.1A  2 godz. ćw./tydzień, opłata wynosi: 120 zł.
 • Geometria wykreślna 1 godz. ćw. co drugi tydzień; opłata wynosi 60 zł.

 


 

Dodatkowe opłaty związane ze studiami (także należy wnosić na indywidualne konto studenta):

 • Opłata za Elektroniczną Legitymacją Studencką - 17,00 zł
 • Opłata za duplikat Elektronicznej Legitymacji Studenckiej - 25,50 zł
 • Opłata za dyplom w języku polskim - 60,00 zł
 • Opłata za odpis dyplomu w języku obcym - 40,00 zł
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty