Strona główna | Kierunki studiów | Energetyka
 

 

Czy wyobrażasz sobie świat bez energii?

 

Kierunek energetyka należy do obszaru studiów technicznych o profilu ogólnoakademickim. Odpowiednio do poziomu kształcenia (I i II stopień), absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżynier lub magister, uzyskując stosowne kwalifikacje do samodzielnego rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu energetyki z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych.


Studia I stopnia inżynierskie prowadzone są w specjalnościach:

  • elektroenergetyka
  • energetyka cieplna

 

Absolwent studiów I stopnia nabywa takie umiejętności jak:

  • pozyskiwanie informacji źródłowych, oraz przygotowanie opracowań i prezentacji dokumentujących analizowane zagadnienie
  • rozwiązywanie podstawowych zagadnień inżynierskich dotyczących szeroko rozumianej energetyki, a w szczególności zagadnień cieplno-przepływowych w systemach energetycznych
  • projektowanie obiektów, urządzeń technicznych i procesów (projekt wstępny) w oparciu o krytyczną analizę stosowanych rozwiązań technicznych oraz przy użyciu właściwych metod i narzędzi inżynierskich
  • wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów przepływowych, cieplnych i elektrycznych niezbędnych do badania maszyn i urządzeń energetycznych
  • posługiwanie się językiem obcym w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
    

Studia II stopnia magisterskie prowadzone są w specjalnościach:

  • chłodnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja
  • energetyka i ochrona atmosfery
  • energetyka jądrowa
  • odnawialne źródła energii
  • Renewable Sources of Energy 
    

Absolwent studiów II stopnia nabywa takie umiejętności jak:

  • pozyskiwanie, synteza i krytyczna analiza informacji źródłowych, także w języku obcym oraz przygotowanie opracowań naukowych i prezentacji dokumentujących wyniki własnych badań
  • posługiwanie się metodami numerycznymi w opracowywaniu modeli matematyczno - fizycznych złożonych zagadnień cieplno-przepływowych w systemach energetycznych
  • sporządzanie specyfikacji projektowej oraz projektowanie maszyn, urządzeń i systemów energetycznych w zakresie wynikającym z kształcenia specjalistycznego
  • wykonywanie bilansów energetycznych złożonych systemów energetycznych jak również symulowanie ich pracy z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania komputerowego
  • posługiwanie się językiem obcym w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty