Strona główna | Kierunki studiów | Mechanika i Budowa Maszyn
 


Grzeją, chłodzą i latają

 

Kierunek mechanika i budowa maszyn należy do obszaru studiów technicznych o profilu ogólnoakademickim. Odpowiednio do poziomu kształcenia (I i II stopień), absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżynier lub magister, uzyskując stosowne kwalifikacje do samodzielnego rozwiązywanie problemów technicznych z zakresu mechaniki i budowy maszyn z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. 
 

Studia I stopnia inżynierskie prowadzone są w specjalnościach:

  • inżynieria cieplna
  • inżynieria lotnicza

 

Absolwent studiów I stopnia nabywa takie umiejętności jak:

  • pozyskiwanie informacji źródłowych, oraz przygotowanie opracowań i prezentacji dokumentujących analizowane zagadnienie
  • wykonywanie obliczeń inżynierskich podstawowych części maszyn i opracowywanie ich dokumentacji technicznej, także z wykorzystaniem inżynierskiego oprogramowania komputerowego
  • projektowanie obiektów, urządzeń technicznych i procesów (projekt wstępny) w oparciu o krytyczną analizę stosowanych rozwiązań technicznych oraz przy użyciu właściwych metod i narzędzi inżynierskich
  • wykonywanie typowych czynności obsługowych obiektów i urządzeń technicznych, także w zakresie pomiaru podstawowych parametrów pracy
  • posługiwanie się językiem obcym w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Studia II stopnia magisterskie prowadzone są w specjalnościach:

  • inżynieria i aparatura procesowa
  • inżynieria lotnicza
  • inżynieria niskich temperatur
  • maszyny i urządzenia energetyczne
  • Refrigeration and Cryogenics  

 

Absolwent studiów II stopnia nabywa takie umiejętności jak:

  • pozyskiwanie, synteza i krytyczna analiza informacji źródłowych, także w języku obcym oraz przygotowanie opracowań naukowych i prezentacji dokumentujących wyniki własnych badań
  • posługiwanie się zaawansowanym oprogramowaniem komputerowym w projektowaniu oraz opracowywaniu modeli matematyczno – fizycznych maszyn, urządzeń czy procesów, w celu rozwiązania określonych problemów technicznych w zakresie kształcenia specjalistycznego
  • formułowanie funkcji celu i ograniczeń w inżynierskich zagadnieniach optymalizacyjnych
  • kierowanie zespołami ludzkimi w systemach produkcyjnych i eksploatacyjnych
  • posługiwanie się językiem obcym w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty